Socialdemokraterna vill ta bort din rätt att träffa en läkare

Krisen i primärvården är akut, bara 40 procent har en fast läkare och köerna växer.
Då väljer Socialdemokraterna att ta bort din rätt att träffa en läkare.
- Regeringen sminkar upp grisen och urholkar patientens rättigheter med det här förslaget, skriver Anders W Jonsson, barnläkare och sjukvårdspolitisk talesperson för Centerpartiet i Aftonbladet.

Det fattas idag 1 400 läkare i primärvården. Primärvården bemannas istället i allt större utsträckning av stafettläkare, vilket gör att patienten ofta får träffa flera olika läkare – något som i slutändan riskerar att leda till att allvarliga sjukdomar missas. Samtidigt växer vårdköerna allt mer.

Socialdemokraternas lösning på problemet är att ta bort rätten att träffa en läkare inom sju dagar. Istället vill de att du ska träffa någon som kan erbjuda dig en ”medicinsk bedömning” inom tre dagar. I praktiken tar de bort din rätt att träffa en läkare när du behöver det som mest.

- Läkarbristen är allvarlig. Svaret på krisen i primärvården kan inte vara att minska patientens rätt att träffa en läkare. Regeringens förslag förvärrar situationen, skriver Anders W Jonsson.

För att fler patienter ska få möjlighet till en fast läkarkontakt vill Centerpartiet att primärvården ska kunna bestå av både större vårdcentraler och mindre mottagningar med bara en läkare och en sjuksköterska. Möjligheten att starta små mottagningar gör det också enklare att starta mottagningar på landsbygden. I syfte att få fler läkare till primärvården ska det också inledningsvis räcka med en läkarlegitimation för att kunna etablera sig i primärvården med eget patientansvar.

Läs mer om hur vi vill att vården ska komma närmare dig här.