Federley: Tidsomställningen har förlorat sin funktion

Europaparlamentet röstar under torsdagen för en resolution som vill sluta tidsomställning.
– Nu tar vi bort dumheten att byta klockan två gånger om året, som är till ingen nytta, säger Fredrick Federly, Centerpartiets Europaparlamentariker.

De senaste dagarna har frågan om tidsomställning diskuterats. Finlands regering har tagit beslut om att man vill få EU att ta bort tidsomställningen och sedan i höstas har en grupp EU-parlamentariker drivit på att ta bort den, däribland Fredrick Federley.

– Forskning hittar inga bevis på att man sparar energi med tidsomställningen, utan är istället en uppkomst för verkliga risker och irritationsmoment. Efter tidsomställning möter människor med svaga hjärtan en ökad risk och upp till 30 procent fler trafikolyckor registreras veckan efter klockbytet, säger Federley.

Redan hösten 2017 kom diskussionen om att avskaffa tidsomställningen upp på Centerpartiets partistämma där beslutet blev att verka för att avskaffa tidsomställning. Något Fredrick Federley nu tar vid på EU-nivå.

– Självklart är frågan om tidsomställning inte det mest akuta politiska problemet vi behöver lösa, men jag anser att EU har en viktig roll att förenkla för människor i vardagen. Detta är ett av flera exempel där EU bestämmer och kan göra skillnad. Precis som alla andra onödiga regleringar borde denna tas bort, säger Federley.

Vad är vad i frågan om tidsomställning?

  • Tidsomställningen startade i Sverige 1980, med syfte att minska energianvändningen. Forskning som EU har genomfört har inte visat att tidsomställningen ger några energivinster.
  • Under mitten av 90-talet infördes EU-lagstiftning på området för att se till att man inte hade en massa olika tidsändringar i EU. Lagstiftningen innebar att alla EU-länder skulle hålla sig till sommar och vintertid och byta tid samtidigt varje år.
  • EU-parlamentet röstar under torsdagen den 8 februari på en resolution som uppdrar åt EU-kommissionen att lägga ett nytt direktiv om tiden, där EU ska sluta med omställningen. Om det blir sommar eller vintertid som blir standard är därför inte något som EU-parlamentet tar ställning till.
  • Något borttag av tidsomställningen kommer antagligen inte ske förrän tidigast 2020

Läs mer om sommartid här