Europaparlamentet öppnar för slopad tidsomställning

Idag röstade Europarlamentet för att slopa tidsomställningen. Centerpartiets Europaparlamentariker är nöjd med beslutet.
– Jag är för att man ska ta bort alla dumma regleringar. Tidsomställningen är ett praktexempel på det, säger Fredrick Federley.

Beslutet som fattades innebär att EU-kommissionen kommer behöva ta fram ny lagstiftning som bestämmer tidsomställningen. Centerpartiet tog under höststämman 2017 beslut att arbeta för att ta bort tidsomställningen.

– Jag är för att man ska ta bort alla dumma regleringar. Tidsomställningen är ett praktexempel på det. Som kostar onödigt med lidande och irritation utan någon nytta alls. Därför var dagens beslut bra och välkommet, säger Fredrick Federley.

Enligt forskning som EU har gjort kostar tidsomställningen miljoner i administrativa kostnader för flyg- och järnvägssektorerna. Antalet trafikolyckorna som registreras veckan efter tidsomställningen ökar med upp till 30 procent.

– Frågan om tidsomställning är inte det mest akuta problemet vi behöver lösa, men jag tycker att EU har en viktig roll i att förenkla för människor i vardagen, säger Federley.

Ett borttagande av tidsomställningen kommer inte att vara på plats innan 2020. Vad som blir normaltid tog inte EU-parlamentet ställning till utan kommer att beslutas i den kommande.