Exitskatten hotar Sveriges konkurrenskraft

Om regeringens föreslagna exitskatt införs riskerar Sverige att hamna på efterkälken i den globala konkurrensen.
” Blir det svårare att lämna Sverige som företagare, då blir det också mindre attraktivt att flytta sitt företag till Sverige” skriver Annie Lööf och Emil Källström (C), ekonomisk-politisk talesperson, i en debattartikel i Dagens Industri

Regeringens föreslagna exitskatt försämrar allvarligt förutsättningarna för såväl startup-bolag som familjeföretag, men också investeringsklimatet och möjligheten att attrahera kompetens från andra delar av världen.

Skatten innebär att den som flyttar från Sverige blir fortsatt skyldig att betala skatt på orealiserade framtida vinster i sitt företag och i sina värdepappersinnehav, oavsett om personen aldrig återvänder till Sverige. Anledningen till skatten är att man ska komma åt skattesmitare, enligt regeringen.

Om förslaget blir verklighet kommer Sveriges konkurrenskraft att minska. Blir det svårare att lämna Sverige som företagare, då blir det också mindre attraktivt att flytta sitt företag till Sverige. Vi riskerar skrämma bort globala talanger och start up-företag. Då kan vi missa stora investeringar och gå miste om många av framtidens jobb och stora skatteintäkter.

­­­-Vi är öppna för åtgärder för att bättre komma åt dem som undviker skatt med avancerade upplägg, men svaret kan inte vara att införa en lagstiftning som drabbar Sveriges förmåga att locka nya företag, försämrar Sveriges konkurrenskraft och försvårar för familjeföretag att genomföra ett generationsskifte.

Centerpartiets mål är att Sverige i varje läge ska tillämpa konkurrenskraftiga skatter och regler för jobb, företagande och investeringar. Det innebär att vi är motståndare till utformningen av den nu föreslagna exitskatten. Om den införs riskerar Sverige att hamna på efterkälken i den globala konkurrensen – och då hotas i förlängningen både näringslivets konkurrenskraft, jobben och välfärden.

Läs hela debattartikeln i Dagens Industri