Åkesson: Kilometerskatten är en klimatfientlig skatt

Miljöpartiet utmanade nyligen alla andra partier i klimatfrågan. Men dagen efter meddelade MP att kilometerskatten ska genomföras redan i vår – trots att skatten skulle bromsa klimatarbetet.
– Kilometerskatten är en klimatfientlig skatt, en stor klimatbov, eftersom den skulle slå väldigt hårt mot skogsnäringen som tar fram råvaror till biobränsle och bioprodukter, säger Anders Åkesson.

Alldeles nyligen utmanade Miljöpartiet alla andra partier i klimatfrågan och presenterade ambitiösa mål och förslag på klimatområdet. Men dagen efter meddelade MP:s språkrör, klimatminister och vice statsminister Isabella Lövin, att kilometerskatten ska genomföras redan i vår.

Centerpartiets trafikpolitiska talesperson Anders Åkesson menar att de beskeden inte går ihop.
– Kilometerskatten är en klimatfientlig skatt, en stor klimatbov, eftersom den skulle slå väldigt hårt mot skogsnäringen som tar fram råvaror till biobränsle och bioprodukter. En stor del av lösningen på klimatproblemet finns i bioekonomin. Råvarorna i bioekonomin finns i skogen. Då kan man inte höja kostnaderna för skogsnäringen utan att klimatarbetet drabbas av ett bakslag. Det är kontraproduktivt, säger han.

Centerpartiet vill istället uppmuntra fordonstillverkarna att ställa om till förnybart bränsle.

– Vi vill ha en klimatrabatt för den som väljer att köpa en lastbil med förnybart bränsle i tanken. Det innebär rent praktiskt att den som köper en ny, klimatvänlig lastbil får ett avdrag på priset. På det sättet använder vi en morot, inte en piska, för att skapa en större efterfrågan på lastbilar som drivs av förnybart, säger Anders Åkesson.
Miljöpartiets förslag om en kilometerskatt skulle inte bara vara dåligt för klimatet, utan även drabba småföretagen på landsbygden.
– Om kilometerskatten införs innebär det ett hårt slag mot landsbygden, där många småföretag kommer tvingas betala hundratusentals kronor extra i skatt. Tillväxten av jobb utanför städerna kommer sjunka och i värsta fall leder till både konkurser och jobb som försvinner, säger Åkesson.