Anders W Jonsson: "Hårresande att vilja ta bort LSS för barn och gamla"

Regeringens utredare föreslår att assistansen för barn och gamla ska avskaffas. Ett hårresande förslag som drabbar de allra svagaste i vårt samhälle.
- Jag är djupt bedrövad över att barn med svåra funktionsnedsättningar inte längre ska få leva med sina familjer, säger Anders W Jonsson, sjukvårdspolitisk talesperson för Centerpartiet.

Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över assistansersättningen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). I utredningen ingår direktivet att: ”Med hänsyn till kraftiga kostnadsökningar inom assistansersättningen behöver även ytterligare besparingar göras”. Något som utredaren tagit fasta på.

Utredarens förslag innebär att funktionshindrade barn under tolv år och äldre över åttio år inte längre ska ha rätt till personlig assistans. Det skulle till exempel innebära att många barn och äldre skulle tvingas flytta hemifrån och splittra familjerna.

- Var försvann regeringens solidaritet med de människor som behöver samhällets stöd mest? De har råd att subventionera elcyklar och fackföreningsavgifter men har inte råd med personlig assistans till barn och människor över 80 år, säger Anders W Jonsson.

Tvärtemot vad regeringen vill, anser Centerpartiet att de som har störst behov av hjälp, de allra svagaste i vårt samhälle, självklart ska få den hjälp de behöver.

- Centerpartiet vill värna den personliga assistansen. Vi måste ge människor med funktionsnedsättning ökade möjligheter att bestämma över sitt stöd, sin hjälp och sin service, säger Anders W Jonsson.

Se inslaget med Anders W Jonsson på SVT Nyheter.