Centerpartiet: Frivilligt "cyberhemvärn" ska möta cyberhot

Sverige utsätts för tiotusen cyberattacker och desinformationskampanjer varje månad. Om vi ska lyckas försvara demokratin måste Sverige kunna möta hoten.
– Vi vill därför införa ett cybervärn som kan hantera hoten och vara en motkraft mot påverkansförsök, säger Daniel Bäckström (C), försvarspolitisk talesperson.

Cybervärnet ska bestå av frivilliga med stor IT-kompetens och stå på två ben. Ett ben för att stärka samhällets cybersäkerhet vid större cyberattacker, och ett ben för att stärka arbetet att stå emot informationspåverkan under höjd beredskap och ytterst i krig.

- Vi lever i en osäker tid och det är viktigt att vi kan hantera cyberattacker i fred och krig och informationspåverkan under höjd beredskap och ytterst i krig. Den nya tidens hot kräver att vi vågar tänka nytt. Ett cybervärn skulle bli ytterligare en del av vårt totalförsvar, säger Daniel Bäckström.

Cybervärnet skulle kunna ingå under de frivilliga försvarsorganisationerna och nyttjas av olika aktörer inom totalförsvaret. På så sätt kan cybervärnet utgöra en resurs på samma sätt som vissa andra frivilliga redan gör inom de frivilliga försvarsorganisationerna.

- Det finns tusentals människor med stor teknisk och IT-kompetens som skulle kunna hjälpa till om de fick möjlighet. Med deras frivilliga hjälp kan vi möta attackerna. Det skulle dessutom stärka folkförankringen och försvarsviljan, säger Daniel Bäckström.

Se inslaget på TV4 Nyhetsmorgon här.