Annie Lööf vill se nytt forskningsprogram för en grön omställning av flyget

Centerpartiet vill satsa 750 miljoner över en treårsperiod på ett nytt forskningsprogram för en grön omställning av flyget.
– Det här forskningsprogrammet sätter fokus på vad forskning, ny teknik och företagsamhet kan göra för minskade utsläpp och ett bättre klimat, säger Annie Lööf.

Forskningsprogrammet ska dels syfta till att få igång demoanläggningar för ett grönare bioflygbränsle med fokus på att starta storskalig produktion i Sverige, dels till forskning kring tekniska lösningar för att ställa om flygsektorn.

Centerpartiet vill minska utsläppen från flyget. Flygbranschen har ett mål om att inrikesflyget ska vara fossilfritt till 2030. Därför behövs långsiktiga spelregler och styrmedel för en snabbare grön omställning.

– När vi nu lägger fram ett stort och brett forskningsprogram innebär det att vi bjuder in företagen att vara med på den gröna resan, säger Annie Lööf.

Centerpartiet har sedan tidigare presenterat en rad förslag för ett grönare flyg för ett bättre klimat. Bland annat vill Centerpartiet se obligatorisk inblandning av förnybart flygbränsle i flygtanken.

Klimatet väntar inte utan kräver åtgärder som leder till resultat. Det här är konkreta förslag för att med ny teknik, företagsamhet och nya innovationer få ner utsläppen från flyget, säger Annie Lööf.