Anders W Jonsson: Löfvens politik har orsakat ökade vårdköer

Svårare att träffa läkare, en jakt på välfungerande vårdgivare och ett sviket vallöfte om kortare köer för cancersjuka. Stefan Löfven gick till val på att minska väntetiderna i vården – men resultatet blev kraftigt ökade vårdköer.
”Regeringens svar på vårdkrisen har varit att lägga nästan all energi på att försvåra för de privata utförarna, trots att de är avgörande för att öka tillgängligheten”, skriver Anders W Jonsson på DN Debatt med anledning av statsministerns vårdutspel.

 

Stefan Löfven gjorde i dag ett stort vårdutspel, där han bland annat lovar att öka antalet anställda i svensk sjukvård. Centerpartiets sjukvårdspolitiska talesperson Anders W Jonsson är inte imponerad av offensiven från statsministern, som han menar bär ansvaret för att vi har en vårdkris.

”När Stefan Löfven skriver om vårdkrisen får man intrycket av att någon annan styrt Sverige de senaste åren. Allting ska ske nästa mandatperiod. Målen är satta till 2022. Men sanningen är att Stefan Löfven haft nästan fyra år på sig att ta tag i de problem som svensk sjukvård lider av”, skriver Jonsson.

Punkt ett i Löfvens vårdmanifest handlar om kötiderna. Han nämner specifikt köerna i cancervården. Vad statsministern inte nämner är att han gick ut på DN Debatt några månader innan förra valet och garanterade alla cancerpatienter vård inom fyra veckor. Siffror från Socialstyrelsen visar att Löfven svek det löftet.

Men det är inte bara cancerpatienterna som tvingas vänta för länge.

”Under Alliansen halverades vårdköerna, mycket tack vare kömiljarden. När de rödgröna kom till makten avskaffade man kömiljarden, med kraftigt växande vårdköer som resultat. Det dröjde mer än halva mandatperioden innan man insåg sitt misstag och införde en variant av kömiljarden”, skriver Anders W Jonsson.

De svenska vårdköerna är i dag längst i Europa. Tillgängligheten har försämrats inom såväl primärvård som specialistvård. Sjuka patienter tvingas vänta på nödvändiga operationer. Den ökande gruppen unga som lider av psykisk ohälsa drabbas hårt av de växande köerna inom barn- och ungdomspsykiatrin.

”Regeringens svar på vårdkrisen har varit att lägga nästan all energi på att försvåra för de privata utförarna, trots att de är avgörande för att öka tillgängligheten. När det behövs fler händer i vården, då har regeringen slagit knut på sig själv för att tillsammans med Vänsterpartiet hitta ett sätt att stoppa hundratals privata vårdcentraler och assistansföretag”, skriver Jonsson.

Även när det gäller problemen i primärvården har regeringen agerat på ett sätt som förvärrar situationen. En viktig orsak till den låga tillgängligheten är bristen på läkare. Bara 40 procent av svenskarna har en fast läkare.

”Trots det har regeringen valt att avskaffa rätten att träffa en läkare inom en vecka. Det är en obegriplig åtgärd i ett läge där allt färre får träffa en läkare”, skriver Anders W Jonsson.


Läs hela artikel på dn.se

Läs om Centerpartiets förslag för en närmare vård i hela landet