Annie Lööf: Värna äganderätten i skogen

Skogsägarna måste kunna lita på att politikerna håller sin del av kontraktet. Men de senaste årens agerande, där äganderätten ifrågasatts av regeringen, är djupt allvarlig.
”För Centerpartiet är äganderätten en grundläggande rättighet”, skriver Annie Lööf, partiledare, Eskil Erlandsson, landsbygdspolitisk talesperson och Helena Lindahl, näringspolitisk talesperson, i Dagens Industri.

Familjeskogsbruken har i flera år tagit ett stort ansvar i miljöarbetet när det gäller skydd av skog och värdefull natur. Det är en viktig anledning till att både svenskt skogsbruk och miljövård står sig starka i en internationell jämförelse.

”Det är inte detaljerade regelverk som gjort att vi nått dit, utan det handlar om skogsägarnas egna starka drivkrafter att både bruka och värna skogen. Redan idag gör skogsägare mer än vad lagen kräver”, skriver skribenterna.

Uttaget ur skogen måste öka för att vi ska kunna ersätta fossila produkter med förnybara. Men ska vi kunna nyttja skogen som den förnybara resurs den är, så krävs att såväl regeringen som myndigheter värdesätter skogsägarnas målmedvetna arbete och har respekt för såväl deras företagande som vardag.

”Därför är det viktigt att de långt framskridna planer som finns på ett bioraffinaderi i Domsjö kan komma tillstånd. Det är investeringar i storleksordningen 15-22 miljarder kronor och skulle vara den största investeringen i svensk skogsindustri någonsin. Det är ett uppenbart exempel på hur svensk skog kan bidra till jobb och ekonomisk tillväxt i Sverige”, skriver skribenterna.

Läs hela artikeln här.