LSS-utredningens förslag är ovärdiga

Socialdemokraterna vill spara in på rätten till personlig assistans åt personer med funktionsnedsättningar. Det är ett klart avsteg från det svenska välfärdssamhällets grundidé om att hjälpa de svaga.
”Det är enskilda människor som drabbas av regeringens oförmåga att ta ansvar” skriver Annie Lööf (C) partiledare och Anders W Jonsson (C) sjukvårdspolitisk talesperson i en debattartikel i Expressen.

Synen på människor i störst behov av hjälp och stöd avgör ett samhälles anständighet. För människor med funktionsnedsättning är rätten till personlig assistans grunden till ett värdigt liv och en fråga om individuell frihet för de med allra mest behov i vårt samhälle.

Därför är vi många som chockats av de förslag på neddragningar som regeringens egen utredare om LSS arbetar med. Ett av de förslag som cirkulerat är att människor med svåra funktionsnedsättningar inte ska ha rätt till personlig assistans om de är under tolv år eller äldre än åttio år.

Konsekvenserna av att dra in rätten till assistans för barn under tolv år, riskerar att bli att barn inte längre kan bo med sina familjer utan tvingas flytta in i LSS-boenden. Precis likt gamla tiders barnhem. Utredningens förslag innebär också att den som levt ett helt liv i sitt eget hem med hjälp av assistans, skulle tvingas flytta in på äldreboende på 80-årsdagen. Det vore ovärdigt att på detta sätt frånta äldre personer med funktionsnedsättningar deras egenmakt och självständighet.

Förslaget från LSS-utredningen var en följd av direktiv från regeringen och ligger i linje med hur regeringen har misskött frågan om rätten till assistans. I direktiven skrev man ”med hänsyn till kraftiga kostnadsökningar inom assistansersättningen behöver även ytterligare besparingar göras”. Att ta ansvar för skattepengarna är självklart. Ibland måste staten spara. Men denna besparing skulle ha ett alldeles för högt pris och betalas av samhällets allra mest utsatta. Vi måste helt enkelt ha råd att hjälpa de som behöver det allra mest.

Det är enskilda människor som drabbas av regeringens oförmåga att ta ansvar. Att inte de får den hjälp de behöver är ovärdigt ett land som Sverige.

Läs hela debattartikeln här