Uteslutning av två medlemmar

Centerpartiets partistyrelse har idag fattat beslut om att med omedelbar verkan utesluta två medlemmar för att de ger uttryck för åsikter som inte alls överenstämmer med Centerpartiets värdegrund. Begäran om uteslutning kom från Centerpartiet i Stockholms län, Centerpartiet i Solna respektive Centerpartiet i Sundbyberg.

- Orsaken till att vi agerat så snabbt och kraftfullt, och valt att utesluta dessa medlemmar, är att de ger uttryck för värderingar som står mycket långt från Centerpartiets. De går helt på tvärs emot Centerpartiets syn på alla människors lika värde och likhet inför lagen. Man kan inte vara en del av Centerpartiet om man har de värderingarna, säger Michael Arthursson, partisekreterare.