Alliansen: "Med en förbättrad kömiljard kortar vi vårdköerna”

Svensk hälso- och sjukvård står inför en nationell kris och på tre år har vårdköerna fördubblats. Till skillnad från regeringen är Alliansen beredd att ta ansvar för att korta vårdköerna.
- Vi föreslår gemensamt att kömiljarden återinförs, skriver alliansens partiledare Ulf Kristersson, Annie Lööf, Jan Björklund, och Ebba Busch Thor i Svenska Dagbladet.

När Alliansen tog initiativet till att korta de av socialdemokraterna ärvda sjukvårdsköerna var det hisnande 130 000 patienter som hade väntat mer än 90 dagar på vård. Ett metodiskt arbete och kömiljardens införande resulterade i mer än en halvering och i oktober 2014 stod 52 000 människor i kö.

Detta var fortfarande alldeles för många och alliansen var på intet sätt färdig med sitt arbete. Löfven inledde sin regeringsperiod med att ta bort kömiljarden och arbetet med att minska sjukvårdsköerna upphörde. Mindre än fyra år senare är vi är tillbaka på nivåer med nästan 100 000 människor i kö.

- Dessa enorma köer skapar inte bara oro för alla cancerpatienter, sjuka barn och dess föräldrar utan skapar även onödig stress för sjukvårdspersonalen, vilken patient ska tvingas vänta och därmed utsättas för ökad risk? Skriver alliansledarna.

I ett första steg föreslår vi i Alliansen att en ny och uppdaterad kömiljard införs. Denna nya kömiljard kommer att dra lärdomar från den tidigare alliansregeringens satsning och utvecklas för att bli ännu mer träffsäker och effektiv. Till exempel ska den nya kömiljarden omfatta återbesök och rehabilitering för att bättre möta behoven hos kroniskt och långvarigt sjuka.

Den grundläggande principen är dock densamma: landsting och regioner ska få tydliga morötter för att korta köerna. Detta är väl beprövad politik som har kortat vårdköerna förut och kan göra det igen.

Läs hela artikeln här.