Anders W Jonsson: Skandal att ungas hälsa inte tas på allvar

Allt fler barn och unga mår dåligt. Sedan Socialdemokraterna tog över regeringsmakten har köerna tredubblats till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).
Idag debatteras psykisk ohälsa i riksdagen.
– Det är en skandal rent ut sagt. Ungas hälsa måste prioriteras högre och köerna minskas drastiskt, säger Anders W Jonsson, sjukvårdspolitisk talesperson (C).

Varje dag är en kamp för den som väntar på hjälp. Hela familjer påverkas och riskerar att drabbas hårt när hjälpen dröjer.

I min roll som läkare har jag träffat många unga som lever med psykisk ohälsa. Varken dem själva eller deras familjer har tid att vänta. Alla ska kunna lita på att vården finns där när man behöver den som mest. Köerna måste minska, säger Anders W Jonsson som också är barnläkare.

Sedan Socialdemokraterna tog över regeringsmakten har utvecklingen i hela landet gått åt fel håll. I Sverige finns det ett mål om att 90 procent av de barn och unga som söker vård ska få sitt första besök inom 30 dagar. Målet uppfylls endast i 6 av 21 landsting och regioner, vilket är en minskning med hela 10 landsting och regioner sedan Alliansen styrde.

Barn och unga som behöver samtalsstöd måste få det snabbt. De med svårare problem måste snabbt få hjälp inom barn- och ungdomspsykiatrin. Centerpartiet vill satsa 300 miljoner kronor per år för att korta köerna.

– Regeringen måste sluta blunda för de långa köerna. Det behövs ett nytt ledarskap för Sverige så att du kan lita på att barn och ungdomspsykiatrin finns tillgänglig, oavsett var du bor, avslutar Anders W Jonsson.

Läs mer om vad Centerpartiet vill göra för barn och unga som far illa