Rickard Nordin: Äganderätten för den småskaliga vattenkraften är räddad

Äganderätten för den småskaliga vattenkraften är nu räddad.
Samtidigt blir det rimligare och enklare regler som kombinerar miljönytta med lönsamhet.
- Äntligen ska svensk vattenkraft få moderna miljökrav och vi förenklar och förbättrar samtidigt reglerna avsevärt jämfört med idag, säger Rickard Nordin, klimatpolitisk talesperson för Centerpartiet.

Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och regeringspartierna har kommit överens om att all vattenkraft ska ha moderna tillstånd samt att vattenkraften värnas.

De som har verksamheter med så kallade äldre rättigheter får nu dessa rättigheter erkända. Verksamheterna kommer att behöva miljöprövas och genomföra åtgärder men själva lagligheten i deras verksamheter som funnits i generationer bekräftas nu.

- Centerpartiet står upp för äganderätten och vi har tvingat regeringen till stora förändringar. Vattenkraften var ännu ett exempel i en lång lista där regeringen hotade äganderätten. Nu kan de fortsätta att driva sin verksamhet, säger Rickard Nordin.

Myndigheter ska också se över sina regelverk och föreskrifter så att regelkrånglet minskar, miljöprövningarna blir mindre kostsamma och möjligheten att utveckla den förnybara elproduktionen får full genomslag hos myndigheterna och i domstolsprövningar.

- Nu blir det enklare regler och rimliga krav som förenar miljöåtgärder med långsiktig lönsamhet för vattenkraften, ökad produktion av förnybar el och fortsatt skydd för utveckling av infrastruktur, bostadsbyggande och gröna näringar, säger Rickard Nordin.

Vattenkraften spelar en central roll för att Sverige ska uppnå målet om 100 procent förnybar elproduktion till år 2040, och genom förslaget kan vattenkraften fortsätta ha en nyckelroll i det svenska elsystemet och samtidigt anpassas till moderna miljövillkor.

De stora bolagen kommer också att få vara med och finansiera rättskostnader och miljöåtgärder.

- Det inrättas en fond som ska täcka stora delar av kostnaderna för de små bolagen, säger Rickard Nordin.