Nytt förslag för att minska sjukskrivningar vid psykisk ohälsa

Centerpartiet satsar 1,2 miljarder över tre år till ny vårdform inom ramen för öppenvårdpsykiatrin.
Inom den nya vårdformen ska patienter kunna få snabb hjälp utan remiss vid lättare psykisk ohälsa.
– Vi behöver bli mycket bättre på att fånga upp och behandla den psykiska ohälsan innan människor blir sjukskrivna, säger Annie Lööf.

Olika former av psykisk ohälsa är det vanligaste hälsoproblemet i Sverige idag. Omkring 90 procent av alla sjukskrivningar till följd av psykiatrisk diagnos beror på stressrelaterade symptom. Framför allt drabbas kvinnor och unga.

–Det måste bli lättare för människor med psykisk ohälsa att få den första kontakten med vården så hjälpen kommer i tid. Genom att personer med lättare psykisk ohälsa ska kunna söka det första stödet på egen hand, utan remiss från läkare, kan fler fångas upp och få hjälp direkt, säger Annie Lööf.

Satsningen läggs på att stötta landsting och regioner i utökningen av första linjens psykiatri och införandet av den nya vårdformen. Hjälpen kan innebära enklare samtalsstöd av exempelvis samtalsterapeut eller kurator. En del av satsningen viks åt att utbilda fler som kan erbjuda samtalsstöd vid lättare psykiska besvär, och som kan bemanna den nya vårdformen.

Läs rapporten "Snabb hjälp vid psykisk ohälsa" , 147.1 kB.

Ta del av tidigare förslag från Centerpartiet