Centerpartiet: Så skapar vi en bättre och snabbare integration

Istället för en snabb väg in i jobb och utbildning får nyanlända vänta länge på besked om nästa steg.
För en bättre och snabbare integration presenterar vi därför på DN Debatt fyra förslag som ska motverka klyvningen mellan människor.
- Människor som kommer till Sverige vill bidra till samhället, men då krävs ett mottagande som möjliggör detta, skriver Annie Lööf (C), partiledare, och Johanna Jönsson (C), migrationspolitisk talesperson.

För de människor som flyr krig och konflikter och kommer nya till vårt land behöver vi skapa ett bättre mottagande. Vägarna in till det svenska samhället, till svenska språket och till jobb behöver bli betydligt kortare. Här är fyra förslag som skapar ett bättre mottagande och därmed integration.

Ökat kommunalt etableringsansvar. Det är i Sveriges kommuner som mest kunskap kring etablering och integration finns. I det lokala arbetslivet söker sig de flesta nyanlända ett jobb. På den lokala bostadsmarknaden ska de bilda sig sitt nya hem. För att bättre kunna planera och utnyttja tillgängliga bostäder, och på ett tidigt stadium påbörja insatser som är kopplade till den lokala arbetsmarknaden eller utbildningsväsendet bör kommunerna därför ges ett större ansvar och medföljande ekonomiska resurser för boende och etablering.

Uppstramat regelverk kring eget boende. För Centerpartiet är rätten att välja själv en grundpelare i samhället. Därför har lagen om eget boende för asylsökande varit viktig. Men som lagstiftningen idag är utformad har den i många fall också begränsat människors möjligheter. Den asylsökande bör vara fri att välja eget boende, men om kriterierna för prövningen inte uppfylls förlorar man rätten till ekonomisk ersättning. Vi vill att personer som bedöms ha små möjligheter till uppehållstillstånd som regel ska anvisas till offentligt anordnade boenden i väntan på beslut. Det minskar trycket på socialt utsatta områden och risken för att den asylsökande isoleras från samhället i trångbodda lägenheter.

Förbättrad återvändandeprocess. Offentligt anordnade boenden ökar lättillgängligheten vid ett återvändande om den sökande får avslag. På så sätt effektiviseras även återvändandeprocessen genom en striktare prövning av rätten till eget boende. Förutom personer med små möjligheter till uppehållstillstånd, bör samtliga med ett verkställbart avresebeslut bo i anvisade boenden i de fall där de inte genast kan lämna landet. Ett verkställbart avslag innebär återvändande, men processen måste vara rättssäker och med respekt för människan.

Samlat mottagande genom regionala mottagandeplatser. För att ytterligare effektivisera mottagandet och göra det tydligt och enkelt, bör regionala mottagandeplatser införas där samtliga asylsökande bor under de första veckorna. Här kan asyl sökas, och här ska relevanta aktörer såsom Migrationsverket, socialtjänsten och arbetsförmedlare samlokaliseras.

- För Centerpartiet är det en självklarhet att behålla den grundläggande mänskliga rättigheten att söka asyl. Samtidigt måste asylprocessen genomsyras av rättssäkerhet och tydlighet, där den som ansöker om att få stanna i Sverige ska kunna förvänta sig en effektiv handläggning, skriver Annie Lööf (C), partiledare, och Johanna Jönsson (C), migrationspolitisk talesperson.

Ett avslag ska innebära ett snabbt återvändande, men där en godkänd ansökan möjliggör för snabb etablering och integrering i det svenska samhället. Bara så kan vi få skapa en bättre och snabbare integration som kombinerar medmänsklighet med ordning och reda.

Läs hela artikeln på DN Debatt.

För ytterligare information kontakta:
Centerpartiets pressjour
Telefon: 08-234320