Det måste till enklare skatteregler

Regelkrånglet måste minska. Med nuvarande S-regering går utvecklingen åt helt fel hål, under bara 2016 ökade regelbördan med hela 5,6 miljarder kronor.
- Här måste en förändring till. Det kommer vara helt nödvändigt för svenska företags konkurrenskraft att vi vänder utvecklingen när det gäller regelkrånglet, säger Per Åsling, ordförande i riksdagens skatteutskott (C) i en artikel i Di.

Centerpartiet anser att skatterna måste ingå i regelförenklingsarbetet, vilket det inte är i dag och heller inte var under alliansregeringens tid vid makten. Arbetet för att minska byråkratin måste få högre prioritet efter ett maktskifte i höst.

- Eftersom skatteområdet utgör den största regelbördan för företagen måste det inkluderas i regelförenklingen för att arbetet med att förbättra villkoren för företagen ska lyckas, säger Per Åsling.

Sverige har ett krångligare och mer betungande skattesystem än andra länder i Norden. Siffror från Världsbanken visar att svenska företag lägger 45 procent mer tid på att hantera skatterna än Norge, och drygt 30 procent mer tid än företagen i Finland. Det är tydligt att det finns mycket att göra för att förenkla för företagare så att mindre tid behöver läggas på byråkrati, och mer tid på aktiviteter som får företaget att växa. Då skapas bättre möjligheter för fler jobb i hela landet.