Så får vi fler läkare i primärvården

Sverige behöver 2700 fler allmänläkare i primärvården, enligt nya beräkningar från Läkarförbundet.
Anders W Jonsson lägger nu fram flera förslag för att locka fler läkare till primärvården, bland annat större möjligheter att starta mindre vårdcentraler och ett tak för hur många patienter som kan lista sig hos en läkare.
”Detta är ett akut problem. En fullt bemannad och fungerande primärvård är absolut nödvändig. Det är en grundläggande del av välfärden”, skriver han på SvD Debatt i dag.

Nu kommer ännu en oroande rapport från läget i det krisande vård-Sverige. Enligt nya siffror från Läkarförbundet krävs det omkring 7000 allmänläkare i primärvården för att täcka behovet, för att nå målet för vad som anses vara en god primärvård.

Det innebär att Sverige behöver få minst 2700 fler allmänläkare för att primärvården ska fungera som det är tänkt.

”Här behövs nya vägar för att få fler läkare till primärvården. Centerpartiet vill göra det mer attraktivt att jobba i primärvården”, skriver Centerpartiets sjukvårdspolitiska talesperson Anders W Jonsson på SvD Debatt.

Centerpartiet vill bland annat göra det enklare att starta mindre, personägda vårdcentraler. I dag är det bara specialistläkare i allmänmedicin som får driva vårdcentral. Dessutom måste vårdcentralen ha ett brett utbud av kompetenser. Dessa krav vill Centerpartiet ändra för att små, personägda vårdcentraler ska kunna växa fram.

Vi vill också sätta ett tak på hur många patienter som kan lista sig hos en läkare. I dag kan en läkare ha i princip hur många patienter på sin lista som helst, vilket gör att många läkare bränner ut sig.

Dessutom vill vi öppna dörren för läkare inom andra specialiteter eller erfarna så kallade leg-läkare, det vill säga icke-specialister, att jobba inom primärvården.

”Regeringen missar inte ett tillfälle att skryta om hur bra det går för Sverige. Det stämmer att vi befinner oss mitt i en högkonjunktur. Men trots det har man inte fått ordning på sjukvården. Vårdkrisen har vuxit fram under den rödgröna regeringen”, skriver Anders W Jonsson.

Läs hela artikeln på Svd.se