Lägg ned Arbetsförmedlingen så att fler får hjälp till ett jobb

För att fler människor ska få ett jobb att gå till vill Centerpartiet tillsammans med resten av Alliansen lägga ner den statliga Arbetsförmedlingen i dess nuvarande form.
 – En av de viktigaste uppgifterna för en ny Alliansregering kommer vara att minska jobbklyftan mellan inrikes och utrikes födda, annars riskerar många tusentals människor att permanent hamna utanför samhället, säger Centerpartiets partiledare Annie Lööf.

Dagens Arbetsförmedling är inte anpassad efter hur det ser ut på en modern arbetsmarknad. Därför vill Alliansen genomföra den största reformen av den svenska Arbetsförmedlingen och dess föregångare sedan 1948. Det skriver partiledarna för de fyra allianspartierna gemensamt på DN Debatt.

– Det är uppenbart att arbetsförmedlingen inte är anpassad för de problem Sverige står inför, då krävs politisk handlingskraft, säger Annie Lööf.

Svensk arbetsmarknad har långvariga och stora matchningsproblem. Samtidigt som många inte får in en fot på arbetsmarknaden larmar företag om enorma rekryteringsproblem. Den otillräckliga matchningen får stora konsekvenser både för företag som inte har möjlighet att nå sin fulla potential, och för enskilda som inte får rätt hjälp att hitta ett passande jobb.
Därför föreslår Centerpartiet och Alliansen bland annat:

  • Den statliga Arbetsförmedlingen läggs ner i sin nuvarande form.
  • Staten får ett fortsatt huvudansvar för arbetsmarknadspolitiken, men en ny och mindre myndighet ersätter den nuvarande Arbetsförmedlingen.
  • Matchningsfunktionen öppnas upp för fristående aktörer. De får ett helhetsansvar för sina arbetssökande och för att dessa får rätt insatser. Matchningsaktören får ersättning baserat på hur väl den lyckas med att hjälpa den arbetssökande till att få ett jobb. I första hand ska ersättningssystemet premiera övergångar till reguljär sysselsättning och i andra hand sysselsättning med en subventionerad anställning. Ju längre ifrån arbetsmarknaden den arbetssökande står, desto högre ersättning. Genom att ersättningen betalas ut över tid kan förmågan att skapa varaktig sysselsättning premieras.
  • Antalet aktörer ska inte vara fler än att de ska kunna kontrolleras för att säkerställa att de erbjuder tjänster av hög kvalitet. Aktörerna ska mätas och rangordnas efter resultat.
  • Oseriösa aktörer ska hållas borta med ett stramt regelverk och mycket tydlig uppföljning. Skattebetalarnas pengar ska användas effektivt.
  • Personer med funktionsnedsättning och som finns i särskilda subventionerade anställningar påverkas inte av reformen. Dessa anställningar fortsätter att gälla i enlighet med den bedömningen som ligger till grund för anställningen.

om vårt förslag här