Konkreta förslag för en utbildning som leder till jobb

Vägen till jobb behöver bli kortare, och därför behöver utbildningen finnas närmare arbetsmarknaden. Därför presenterade Alliansen idag ett antal nya förslag för en utbildning som leder till jobb.
- Oavsett var i Sverige man bor ska man som elev kunna få en bra och relevant utbildning som också gör att man är redo att etablera sig på arbetsmarknaden, säger Annie Lööf.

Tillsammans med Alliansen besökte Annie Lööf Sjödalsgymnasiet i Huddinge, där man gjorde ett studiebesök och presenterade ett antal konkreta förslag för att bättre rusta Sveriges skolelever till jobb.

- Vi är många som minns den stolthet det innebar att få sitt första jobb. Den stoltheten vill jag att fler ska få känna, men då måste vi ha en utbildning som bättre rustar elever för att ta de jobb som växer fram, säger Annie Lööf.

Vid besöket i Huddinge presenterade Alliansen sex nya förslag för en utbildning närmare arbetsmarknaden (länk till rapport). Det handlar i korthet om:

  1. Inrätta 2-årig yrkesskola.
  2. Stärk gymnasiets introduktionsprogram.
  3. Alla gymnasieprogram ska kunna erbjuda högskolebehörighet.
  4. Öka antalet yrkescollege.
  5. Fler lärlingsutbildningar.
  6. Utveckla studie- och yrkesvägledningen.

- Ska vi ta Sverige framåt behövs en skola som rustar eleverna att ta de jobb som finns, också om det innebär att man går en kortare yrkesutbildning. Det behövs mer yrkesstolthet och mindre Socialdemokratiskt jobbsnobberi, säger Annie Lööf.

Läs hela rapporten här , 249.6 kB.

Läs mer om vår utbildningspolitik här