Gemensamma krafter för ett grönare flyg

Vi behöver ett grönare och klimatvänligare flyg. Detta kan bara åstadkommas om staten, näringslivet, forskningen hjälps åt och drar i samma riktning. Det skriver Rickard Nordin, energi- och klimatpolitisk talesperson, i en artikel tillsammans med flygbolaget BRA och Luleå tekniska universitet.

För att underlätta omställningen krävs också att staten tar sitt ansvar och bidrar. Centerpartiet vill därför satsa 750 miljoner över en treårsperiod på ett nytt forskningsprogram för en grön omställning av flyget. Forskningsprogrammet syftar dels till att få igång demoanläggningar för bioflygbränsle med fokus på att starta storskalig produktion i Sverige, dels till forskning kring tekniska lösningar för att ställa om flygsektorn.

Redan idag pågår dock flera spännande projekt och Luleå tekniska universitet har hittat en lösning där dagens fossila bränsle för både inrikes- och utrikesflyget i Sverige i en nära framtid kan bytas ut mot bioflygbränsle producerat av inhemsk skogsråvara.

Även resenärerna spelar en avgörande roll. Nu börjar BRA sälja gröna flygbiljetter över disk vilket betyder att flygresenären själv får möjlighet att välja fossilt bränsle eller miljövänligt biobränsle. Att välja biobränsle reducerar utsläppen med 70 procent jämfört med fossilt bränsle.

För 300 kronor extra för en normal inrikes flygresa tankas förnybart flygbränsle istället för fossilt. Flygbolaget beställer bränslet själv och ser till att det tankas i flygplan i Sverige.

Med en större efterfrågan ges möjlighet till högre produktionsvolymer och därmed lägre priserna på biobränsle. Den trånga sektorn idag är just tillgången till grönt bränsle. Därför måste Sverige ta fram en långsiktig plan för att underlätta och påskynda en storskalig produktion av gröna drivmedel.

Sverige som skogsnation och högt tekniskt kunnande har goda möjligheter att bli världsledande på detta område.

 

Rickard Nordin (c), energi- och klimatpolitisk talesperson

Christian Clemens, vd BRA

Fredrik Granberg, projektledare för energiteknik vid Luleå tekniska universitet, opolitiskt sakkunnig i frågan

Läs hela debattartikeln