Grönt avdrag för investeringar som ger effekt på klimatet

För att fler människor skall motiveras att investera i klimatsmarta alternativ föreslår Centerpartiet ett ”grönt avdrag”. Avdraget ersätter dagens riktade miljöstöd­­­ och sänker istället skatten på bland annat solceller.
– Centerpartiet vill sänka skatten på det som gynnar klimatet, så det blir billigare att välja klimatsmart och hållbart. säger Annie Lööf.

Forskning visar att privatpersoner, trots möjligheten att få bidrag, avstår att investera i solceller och laddstationer på grund av krångliga regler och långa handläggningstider. För att öka andelen klimateffektiva investeringar så föreslår Centerpartiet ett ”grönt avdrag”. Avdraget ska ersätta de riktade miljöstöden för solceller, hemmaladdning av elbilar och lagring av el. Med ett skatteavdrag så vet den som investerar i grön teknik vad som gäller. Det blir lägre skatt från början, istället för att som idag söka statligt stöd som kommer i efterhand. Dessutom minskar krånglet.

– Regelkrångel ska inte vara hindret för människors vilja att leva klimatvänligt. Krångliga subventioner och långa väntetider slipper man med ett enda grönt avdrag som dras av direkt vid köptillfället. På så sätt får vi fart på och möjliggör för privatpersoner att göra miljöinvesteringar,säger Annie Lööf.

Det gröna avdraget omfattar inledningsvis:

  • Installation av solceller
  • Installation av solvärme
  • Lagring av energi (batterier/Power Wall)
  • Installation av laddboxar för elbilar (både egnahem och BRF)
  • Mätare, styrsystem och kartläggning för effektivare energianvändning