Emil Källström: Regeringen slösar bort högkonjunkturen

Idag har regeringen presenterat sin sista budget för mandatperioden. Det är tydligt att den socialdemokratiskt ledda regeringen präglas av en passivitet inför framtidens utmaningar.
– Det har varit snart fyra år av bakåtsträvande politik där regeringen håller på att slösa bort en högkonjunktur. Istället för att långsiktigt ta tag i de strukturella problemen är budgeten tom på nödvändiga reformer, säger Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson (C).

Vi är mitt i en högkonjunktur och det går på flera sätt bra för Sverige just nu. Men det går inte lika bra på alla plan. Problemet är att regeringen inte har några verktyg för att lösa de strukturella utmaningar som Sverige står inför.

– Det är nu, när högkonjunkturen skapar möjligheter, som vi måste agera. Om vi inte sjösätter stora reformer för fler jobb, då kan det vara försent när konjunkturen vänder, fortsätter Emil Källström.

När arbetsmarknaden klyvs allt mer mellan de som har jobb och de som inte har ett jobb, när vårdköerna växer, när skillnaden mellan stad och land växer och klimatutsläppen ökar. Då tar regeringen inte chansen att göra det som behövs för att Sverige ska bli ännu bättre.

– Det som krävs är några större reformer som gör att Sverige kan stå starkt framåt när lågkonjunkturen kommer. Framförallt inom tre områden: jobben, bostäder och skatter. Det är nu uppenbart att det inte kommer hända med denna regering, avslutar Emil Källström.