Annie Lööf: Därför släpper Centerpartiet igenom lagen om ensamkommande

Lagförslaget från regeringen är illa utformat och illa framtaget. För detta är Socialdemokraterna och Miljöpartiet ensamt ansvariga. Men Centerpartiets bedömning är att de medmänskliga och humanitära konsekvenserna skulle bli för stora om förslaget stoppades, säger Annie Lööf.

 – Centerpartiets linje har konsekvent varit att de ensamkommande som var minderåriga när de kom och som har drabbats av Migrationsverkets långa handläggningstider bör få en ny chans. Vår samlade bedömning är därför ändå att vi kommer släppa igenom den här lagen. Nu får dessa unga tre månader på sig att ansöka om en ny individuell prövning utifrån den nya lagen.

Vid ett riksdagsgruppsmöte fattades beslutet om att släppa igenom regeringens lagförslag. Det handlar inte minst om medmänsklighet.

 – Många av dessa unga har rotats sig i det svenska samhället. Enskilda människor, skolor, kyrkor och idrottsföreningar har alla ställt upp för att ge dem en värdig tillvaro och en väg in i det svenska samhället. Med de ändringar som har gjorts kan förslaget till viss del beskrivas som en typ av arbetskraftsinvandring, men för människor som redan befinner sig här. Och det är en bra princip att den som kan försörja sig själv också får stanna.

Annie Lööf betonar att Sverige nu måste få en långsiktig och hållbar migrationspolitik som är förankrad brett över blockgränserna.

 – De senaste årens lagstiftningsarbete på migrationsområdet har varit ett haveri. Detta är den fjärde tillfälliga lagen på migrationsområdet på kort tid, inklusive id-kraven. Efter detta beslut måste vi nu återgå till en långsiktig och förutsägbar migrationspolitik brett förankrad över blockgränsen, säger Annie Lööf.

Läs mer om Centerpartiets migrationspolitik