C: Inför Falkenbergsmodellen i utsatta områden

Nu presenterar Centerpartiet skarpa förslag för att vända utvecklingen i utsatta förorter. I den kommande budgeten satsar vi 1,4 miljarder på att införa Falkenbergsmodellen i tio kommuner – modellen som lyfte bostadsområdet Falkagård bort från polisens lista över utsatta områden.
– Det vore väldigt dumt att inte lära av Falkenberg och pröva deras modell i andra utsatta områden runtom i landet, säger Emil Källström.

Polisens lista över utsatta områden är flitigt omskriven och omtalad. Sverige har 61 utsatta områden, enligt listan.Men tidigare var det 62. Ett område har nämligen lyckats vända utvecklingen och plockats bort från listan. Det är Falkagård i C-styrda Falkenberg.

Centerpartiet lägger nu fram förslag på att testa Falkenbergsmodellen på flera orter runtom i landet.

– När Sverige klyvs är det de utsatta områdena runtom i hela Sverige som hamnar på fel sida. Det är där arbetslösheten och otryggheten frodas. Det kan verka hopplöst att få ordning på problemen när man läser om skjutningar och bilar som brinner, men i Falkagård i centerstyrda Falkenberg har man visat det faktiskt går att vända utvecklingen, säger Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson i Centerpartiet.

Konkret handlar det om att staten och tio kommuner med utsatta områden sluter ett avtal. Överenskommelsen ska innebära att staten och kommunen i samarbete går in långsiktigt med åtgärder i ett utsatt område med målet att inom tio år ha vänt utvecklingen.

Staten åtar sig att erbjuda polisiära resurser, medfinansiering för vissa centrala åtgärder och kunskap och lärdomar från lyckade insatser i andra utsatta områden. Kommunen åtar sig att genomföra åtgärder inom sina ansvarsområden, främst socialtjänst, stadsbyggnation samt skola och förskola.

– Det vore väldigt dumt att inte lära av Falkenberg och pröva deras modell i andra utsatta områden runtom i landet, så att fler områden kan plockas bort från polisens ökända lista. Man ska kunna känna sig trygg, oavsett om man bor på landsbygden, i stan eller förorten, säger Källström.

Totalt omfattar satsningen 470 miljoner kronor per år under tre år.

Fakta/Så funkar Falkenbergsmodellen

  • Ge stöd för att vända skolor med dåliga resultat och öppna nya toppskolor. Staten avsätter 20 miljoner per skola och år till tio skolor i utanförskapsområden för att vända utvecklingen i dem. Ett kontrakt bör slutas mellan kommunen och en ny ideell eller privat huvudman för skolan, som åtar sig att vända resultatutvecklingen, enligt högt satta mål. Kommunen åtar sig att medfinansiera. Skolan bör också, bland annat, ges rätt att förlänga skoltiden för eleverna. Totalt kostar denna del av förslaget 200 miljoner kronor.
  • Satsa på civilsamhället, för att erbjuda omfattande och meningsfulla fritidsaktiviteter. Civilsamhällesorganisationer med demokratiska värderingar, som idrottsrörelsen, ges stöd i syfte att fylla minst halva ungdomars fritid efter skolan med organiserade aktiviteter, som exempelvis läxläsning, idrott eller extrajobb. Varje område föreslås erbjudas statlig medfinansiering på 5-15 miljoner kronor, till en totalkostnad om 100 miljoner kronor.
  • Avsätt resurser för uppsökande verksamhet. Kommunerna erbjuds medfinansiering för att stärka arbetet med uppsökande verksamhet i de utsatta områdena. Målet ska vara att ha nått varje ungdom som varken jobbar, studerar eller deltar i åtgärder i det utsatta området minst en gång under året och att särskilt söka upp familjer till ungdomar som varit inblandade i kriminalitet. Tio områden får dela på 100 miljoner kronor för detta syfte.
  • Arbeta aktivt med stadsutveckling. Detta för att skapa ett mer blandat område, uppmuntra en högre grad av ägt boende, ett mer levande stadsliv och en säkrare miljö för polisen att arbeta i. Sedan tidigare har Centerpartiet förslag om att investera 70 miljoner kronor för detta ändamål.