Lärlingsutbildningar för riktiga jobb

Det måste bli enklare för arbetsgivare att anställa gymnasieelever som går lärlingsutbildning. Bara cirka 200 av de totalt 10 300 elever som går lärlingsutbildningarna har en anställning. Det vill Centerpartiet nu ändra på.

– Fler unga behöver snabbare komma in jobb. Vägen mellan utbildning och jobb måste kortas och Centerpartiet vill fortsätta bygga vidare på det lärlingssystem som vi sjösatte tillsammans med Alliansen. Elever ska få en bra utbildning och en enkel övergång från studier till jobb, säger Annie Lööf.

Hon presenterar nu tre konkreta förslag för att öka andelen elever som anställs som lärlingar, men också för att öka intresset för lärlingsutbildningarna.

– De svenska lärlingsutbildningarna fungerar inte tillräckligt bra. Bara några hundratals elever har en faktisk lärlingsanställning. Det gör att eleverna inte får tillräcklig motivation och att företagen inte väljer att investera långsiktigt i eleverna, säger Annie Lööf.

Centerpartiet vill därför att företag ska få möjlighet att anställa lärlingar på gymnasienivå med en timlön som motsvarar fullt studiemedel. Men också kraftigt öka det bidrag som går till arbetsgivaren som anställer en gymnasielärling.

– Om fler unga, exempelvis nyanlända, ges en möjlighet att bli lärlingar med en lön som motsvarar studiemedlets nivå kommer fler söka sig till lärlingsutbildningarna, lära sig ett yrke och vara med och bättre etablera sig i det svenska samhället, säger Annie Lööf.

De tre förslagen i korthet innebär:

1) Inför en rätt för företag att anställa på gymnasial lärlingsanställning med en timlön motsvarande fullt studiemedel.

2) Femdubbla den del av lärlingsbidraget som går till arbetsgivaren som anställer gymnasielärlingar från 5 000 till 25 000 kronor per år.

3) Om det är kö till utdelningen av lärlingsbidraget går de som också erbjuder anställning före i kön.