C vårbudget: höjd lön för specialistsjuksköterskor

På en pressträff med Annie Lööf och Emil Källström presenterades idag Centerpartiets vårbudget. Den innehåller reformförslag för fler jobb och företag, grön tillväxt, ökad trygghet och en närmare vård i hela landet. Budgeten innehåller exempelvis ett nationellt sjuksköterskelyft där bland annat en satsning som motsvarar 5000 kronor mer i månaden för 5000 specialistsjuksköterskor ingår.

För att öka tryggheten och skapa en närmare vård måste vi investera i medarbetarna. Vi måste bli bättre på att ge den uppskattning, den lön och det ansvar de förtjänar så att fler vill arbeta i vården, sa Annie Lööf.

Vi är på toppen av en högkonjunktur och det går på flera sätt bra för Sverige just nu. Sverige är i grunden ett tryggt land, med vårdpersonal som varje dag genomför storartade insatser för sina medmänniskor. Men det blir allt svårare att få tillgång till denna vård, då personalbristen förvärras och vårdköerna ökar i stora delar av landet.

Centerpartiet har tidigare presenterat ett nationellt sjuksköterskelyft med betald utbildning för specialistsjuksköterskor samt en examenspremie efter grundutbildningen till sjuksköterska som betalas ut efter fem års arbete. För att ytterligare motverka växande vårdköer och skapa en närmare vård i hela landet satsar Centerpartiet nu ännu mer på sjuksköterskorna.

– För att fler ska välja vårdyrket och öka möjligheten att göra karriär för sjuksköterskor vill vi, precis som för lärarna, stötta de landsting och regioner som inrättar karriärtjänster för specialistsjuksköterskor, sa Annie Lööf.

Nya förslag i Centerpartiets vårbudget "För Sverige Framåt”

Läs sammanfattningen av Centerpartiets vårbudget , 116.2 kB.

Ladda ner hela Centerpartiets vårbudget 2018 , 2.3 MB.