C: Ny migrationspolitik behövs över blockgränserna

En av de stora frågorna inför valet 9 september är migrationspolitiken. Debatten är stundtals mycket het. Efter valet behöver en ny blocköverskridande överenskommelse komma på plats. Det skriver Annie Lööf och Johanna Jönsson på DN Debatt.

Hösten 2015. Europa ser en av de största flyktingströmmarna i modern tid. Många av dessa kom till Sverige. Ett sådant stort mottagande på så kort tid klarar inte våra system av att hantera.

Det fanns samtidigt en stark politisk vilja att möta de utmaningar Sverige ställdes inför denna höst. Snabbt och beslutsamt träffades en bred överenskommelse om stora förändringar i migrations- och integrationspolitiken mellan allianspartierna och regeringen. Men bläcket hade knappt hunnit torka förrän regeringen valde att hasta vidare med nya förslag om att bland annat stänga Öresundsbron och lägga fram en ny tillfällig asyllag på EU:s miniminivå. Centerpartiet var ett av få partier som visade på en annan väg framåt och avvisade detta hastverk, som fick stark kritik av i princip alla remissinstanser och lagrådet.

Den tillfälliga asyllagen har visat sig få svåra konsekvenser bland annat för ensamkommande unga som kommit i kläm mellan den nya lagstiftningen och orimligt långa handläggningstider hos myndigheterna. Istället för att göra ett verkligt omtag, som Centerpartiet har föreslagit, har regeringen valt att lägga fram ett nytt lappverk för att unga som drabbats av den bristfälliga lagstiftningen ska få en ny chans.

Centerpartiet har i detta läge valt att ta ansvar när regeringen, genom att införa dåligt underbyggda tillfälliga lagar och genom att inte agera tidigare, har försatt tusentals unga i en mycket utsatt situation. De humanitära och medmänskliga konsekvenserna för de som berörs skulle bli för stora om lagen stoppades.

Men när den tillfälliga lagen upphör 2019 behöver vi en ny överenskommelse över blockgränsen. Det är nödvändigt för att få en förutsägbar och ansvarsfull migrationspolitik.

Centerpartiet kommer efter valet i höst att driva på för att en sådan överenskommelse kommer på plats. Det är också viktigt för att Sverigedemokraterna inte tar en minoritetsregering i gisslan i migrationsfrågorna, med nya ogenomtänkta beslut som följd.

En ny bred överenskommelse behöver bygga på flera grundbultar:

1. Värna asylrätten

2. Snabbare asylprocess med första bedömning inom några veckor

3. Snabbt återvändande för dem som nekas asyl

4. Språkundervisning och samhällsintroduktion från dag ett

5. Fokus på integration

Centerpartiet kommer beslutsamt att fortsätta att driva på för en långsiktig bred migrationspolitisk överenskommelse. Denna behöver, precis som Allianspartierna gemensamt deklarerade för två månader sedan, ha sin utgångspunkt i den breda migrationsöverenskommelsen från 2015. En ny bred överenskommelse behöver förena medmänsklighet med ordning och reda. Vi behöver finna vägen till snabbare integration med mycket tydligare krav och förväntningar på de människor som kommer hit. Detta skulle ta Sverige framåt i både integrations- och migrationspolitiken.

Läs hela debattartikel i DN