Annie Lööf: I dag släpper jag min bok "Sanningens ögonblick"

Foto: Kate Gabor

Visionen var ett öppet, välkomnande och inkluderande parti även när det kom till att ta fram nya politiska förslag och idéer. Men nu satt jag där i värmen i Thailand, stirrandes på vågorna med tom blick och tömde vattenflaska efter vattenflaska.
Detta skulle bli en stor prövning för mig som ledare. Hur stor visste jag inte då…

Idag släpps så äntligen min bok – Sanningens ögonblick – efter månader av skrivande, korrläsande och spänd förväntan.

Tankarna om att formulera mig i en bok har vuxit fram under en längre tid. Egentligen finns det aldrig tillräckligt med tid för att ta sig an ett så stort projekt som skrivandet av en bok innebär. Men eftersom känslan stegvis infunnit sig hos mig att jag har mycket som jag vill berätta, är tiden för det rätt.

Jag är mitt uppe i mitt politiska engagemang men har ändå fått vara med om så mycket. Både höga höjder och djupa dalar. Det har gjort att jag fått med mig erfarenheter och färdigheter som utvecklat mig som ledare. Jag vill att den som läser min bok ska få en tydlig uppfattning om vem jag är som person, vilka drivkrafter jag har och vilka värderingar som bär mig, både till vardags och som partiledare.

Sverige är ju ett fantastiskt land och de flesta av oss som bor här är lyckligt lottade. Samtidigt finns det många problem att lösa. Det handlar om de människor som vill vara med och bidra men som hamnat i utanförskap och därför känner sig bortglömda, om att alltför många kvinnor och barn utsätts för övergrepp och om den främlingsfientlighet och extremism som finns i samhället.

För att hitta svaren måste vi se och förstå allt detta. Vi måste se och vi måste förstå men därefter lägga all kraft på att nå förändring och lösa problemen. Vi behöver blicka framåt, våga se möjligheterna och fokusera på att åstadkomma resultat. Se enskilda människors kreativitet, drivkrafter och företagsamhet, använda ny teknikutveckling och innovation som en hävstång för att kunna föra Sverige och världen framåt. Att detta är mitt förhållningssätt till både livet och politiken vill jag beskriva i denna bok.

Efter #metoo blev det också uppenbart för de allra flesta att vi behöver arbeta ännu mer med jämställdheten i samhället. Det behövs fler kvinnliga förebilder, kvinnor som vågar och vill kratta manegen för andra. Som har makt, är i ledande positioner och som inte ber om ursäkt för sig. Som gör att fler vågar. Jag hoppas att denna bok kan fungera som en källa till inspiration även i det avseendet.

Värderingskampen och att normer förskjuts är något som pågår över hela västvärlden. I höst står vi inför ett vägval som handlar om huruvida vi ska fortsätta vara öppna och nyfikna på varandra eller sluta oss och se på andra människor med misstänksamhet. Det är en viktig tid, en definierande tid, som innebär att vi alla kommer att ställas inför ett sanningens ögonblick.

Boken säljs i butik och via e-bokhandlare.

Annie Lööf, partiledare (C)