Snabbare integration: Underlätta för asylsökande att jobba

Alla asylsökande bör få ett tillfälligt personnummer, ett så kallat samordningsnummer, direkt vid ankomst till Sverige.
– Att ha ett arbete är en viktig nyckel för lyckad integration. För att en asylsökande ska få arbeta måste de bland annat be om ett samordningsnummer. Idag finns luckor i systemet för hur dessa hanteras. Genom att alla direkt tilldelas ett samordningsnummer kortas tiden innan människor som kommit till Sverige får möjlighet att söka sig ut på arbetsmarknaden, säger Johanna Jönsson, migrationspolitisk talesperson (C).

Dagens process för att få ett samordningsnummer är besvärlig för asylsökande samtidigt som det saknas tillräcklig kontroll från myndigheterna. I vissa fall kan det vara så att den asylsökande inte känner till att hen redan har ett samordningsnummer vid en ny myndighetskontakt, eller att namnet stavats olika vid olika tillfällen och den asylsökande får därmed ytterligare ett eller flera samordningsnummer. Det finns också exempel på asylsökande som trott att de behöver ett nytt samordningsnummer för varje myndighetskontakt och andra som medvetet begärt ut flera olika.

Får asylsökande däremot ett samordningsnummer baserat på biometrisk data så som fingeravtryck och foto, direkt vid ankomst till Sverige kommer det bara finnas ett nummer som kan användas i kontakt med alla myndigheter.

- Om asylsökande får ett enda samordningsnummer baserat på biometrisk data minskar risken att personer begår identitetsbedrägerier och utnyttjar bidrags- och välfärdssystemen. Svenska myndigheter kan också få bättre koll på vilka som finns i landet, fortsätter Johanna Jönsson.

Centerpartiet vill att fler ska få en lyckad integration. Detta förslag är en del i en smidigare integrationsprocess och att ge människor en chans att snabbare bygga upp sina liv på nytt och börja bidra till samhället.

Läs mer om Centerpartiets migrationspolitik