Källström: Sälj SBAB

Staten ska inte driva bolag på en fungerande och konkurrensutsatt marknad. Centerpartiet föreslår därför att staten säljer bolåneinstitutet SBAB redan under nästa mandatperiod.
– Det är inte rimligt att staten sätter spelreglerna och samtidigt är en av aktörerna på marknaden, säger Emil Källström till TT.

Det finns inget självändamål att staten agerar på redan väl fungerande marknader genom att äga och driva bolag. Tvärtom leder statligt ägande på konkurrensutsatta marknader ofta till lägre lönsamhet. Det kapital som de statliga bolagen binder upp kan i många fall användas till mer produktiva samhällsinvesteringar som stärker svensk ekonomi på sikt.

Därför vill Centerpartiet att staten säljer SBAB under nästa mandatperiod.

– Finansiella företag i allmänhet och banker i synnerhet regleras allt hårdare, vilket är en effekt av inte minst finanskrisen 2008. I det läget ska staten inte agera både regulator och företagare. Då sitter man på dubbla stolar, säger Emil Källström.

Ett viktigt skäl till att SBAB skapades var att staten skulle pressa ned räntorna. Men den tiden är förbi.

– Det är andra aktörer som har tagit över den rollen. I dag är det de mindre och nytänkande entreprenörerna som driver de stora bankerna framför sig, inklusive SBAB. Bolåneinstituten Enkla och Stabelo är exempel på detta, säger Källström.

Ytterligare ett skäl till att SBAB inte bör drivas av staten är bolagets fokus på storstäder.

– Staten måste alltid se till hela landet, men SBAB har gått åt andra hållet. Man har tydligt deklarerat att man koncentrerar sin verksamhet till storstäderna. Vi i Centerpartiet vill att hela landet ska leva och utvecklas, oavsett bransch, så den utvecklingen är inte önskvärd, säger Emil Källström.