Stärk livräddarna och få ökad trygghet i hela landet

När du hamnar i nöd behöver du veta att hjälpen kommer oavsett var i landet du befinner dig. Därför satsar Centerpartiet 21 miljoner per år för öka antalet frivilliga livräddare.
– Alla frivilliga livräddare är en ovärderlig resurs för människors trygghet i hela landet. Därför behöver vi uppmuntra dem som tar det ansvaret, säger Daniel Bäckström, försvarspolitisk talesperson (C).

I stora delar av vårt land räcker inte ordinarie räddningspersonal till när hjälpen behövs. När någon hamnar i nöd på fjället eller på sjön är behovet av frivilliga stort för att rädda liv. Tack vare människor som engagerar sig på sin fritid finns extra resurser när hjälpen behövs, och som stat och kommun inte hade klarat sig utan.

Centerpartiet vill underlätta rekryteringen så att fler engagerar sig som fjällräddare, sjöräddare samt i deltidsbrandkåren och brandvärnet, och satsar därför 21 miljoner kronor per år. Satsningen syftar till att öka tryggheten i hela landet.

Det är oerhört viktigt att människor som bor i gles- och landsbygd också ska kunna känna sig trygga med att hjälpen kommer om det behövs. Det är därför vi behöver öka rekryteringsbasen och se till så att fler vill och kan hjälpa i nöd, avslutar Daniel Bäckström.

Satsningen på ca 21 mnkr/år innehåller:

Fjällräddningen

För att fler ska ha möjlighet att engagera sig som frivilliga fjällräddare föreslår Centerpartiet:

  • Att det införs ett skoterbidrag på 50 000 kronor för frivilliga fjällräddare. Bidraget kan sökas en gång och kan gälla för såväl reparation som nyinköp.
  • Att det införs ett stöd för rekognosceringsturer på 5 000 kronor per år.

Sjöräddningen

För att fler ska ha möjlighet att engagera sig som frivilliga sjöräddare föreslår Centerpartiet:

  • Att den som utbildar och vidareutbildar sig inom sjöräddning och säkerhet på sjön ska kunna få studiebidrag.

Deltidsbrandkår och brandvärn

För att fler ska ha möjlighet att engagera sig som såväl deltidsbrandmän som frivilliga brandvärn föreslår Centerpartiet:

  • Ett bidrag för den som vill bli deltidsbrandman eller frivilliga inom brandvärn så att de får möjlighet att ta C-körkort. En viktig reform för att bredda rekryteringsbasen och att säkerställa att fler frivilliga och deltidsbrandmän har nödvändig behörighet för att köra brandbil om det krävs för tjänsten.
  • Möjlighet att söka stöd för att anpassa lokaler till både kvinnor och män, så att fler kvinnor ska vilja arbeta som deltidsbrandmän.
  • Uppdrag till MSB att genomföra en nationell rekryteringskampanj för att sprida kunskap om att yrket finns och få fler intresserade att vilja bli deltidsbrandmän.