Ett grönare och bättre EU

Under sina fyra första år i Europaparlamentet har Fredrick Federley lyckats driva igenom en rad C-förslag. Vi är stolta men inte nöjda utan det finns mer att göra

– Kolla, här har jag svårt att hålla huvudet rakt, eftersom baggen Arne trycker sin mule så hårt mot mitt ansikte.

Fredrick Federley håller upp sin mobil som är full av djurbilder. Hemma på gården i Björbo har han och maken hittills en bagge, sju tackor, fyra lamm, två kaniner, två hundar, två katter och till sommaren förhoppningsvis även två bisamhällen, två jämtlandsgetter och kanske alpackor.

Att Fredrick Federley tycker om djur, är det knappast någon som känner honom som kan missa. Passande nog är djurskydd en av de viktigaste frågorna som han engagerar sig i som EU-parlamentariker.

Under dina fyra första år i EU-parlamentet, vad är du mest stolt över?

– Över att jag har lyckats att få plats vid förhandlingsborden i alla de frågor som är särskilt viktiga för oss i Centerpartiet och som vi gick på val på. Debattartiklar i all ära, det är vid förhandlingarna som man kan göra verklig skillnad och få igenom sin politik.

– Under de här åren har vi framför allt jobbat med klimatlagstiftning. Vi har lyckats att kombinera klimatpolitik och tillväxt, för en grön och konkurrenskraftig miljö. Låt mig ta ett konkret exempel; tallolja.

Fredrick Federley reser sig, tar en kopp kaffe och en fralla, och fortsätter:

– Talloljan är förnybar, den utvinns ur skogen och kan ersätta fossila bränslen. I Sverige har vi mycket skog, och på landsbygden finns företag som står redo att investera massor av pengar till utveckling och jobb för att utvinna tallolja. Jag läste senast i dagens tidning om en miljardinvestering i Piteå. De här företagen använder både vägar och järnvägar för att transportera timret och talloljan.

– Genom att vi i förhandlingarna lyckades slå fast att tallolja är förnybar – vilken den ju är! – kan vi få ett bättre klimat, på fler jobb i landsbygden, få gröna näringar att utvecklas och växa, få in skatter och hålla vägarna och järnvägarna öppna, säger Fredrik Federley som tar en tugga till på sin fralla och borstar bort några smulor från höger mungipa.

– Det kanske låter som självklart och bra, men sanningen är att vi fick ha hårda förhandlingar för att få igenom det. Det är ett konkret exempel på hur vi gör skillnad.

Vilka frågor kommer du satsa extra mycket på nu framöver?

– Framför allt djurskydd, veterinärmedicin och antibiotika, och den gemensamma jordbrukspolitiken. De här frågorna hänger samman, och vi har redan gjort en hel del. Nu är vi med i slutförhandlingarna, om att kunna ge bättre djurvälfärd och striktare regler för användning av antibiotika. Det är viktigt för konkurrensen, men det är också en fråga om liv och död, säger Fredrik Federley och fortsätter:

– Om vi får mer spridning av antibiotikaresistenta bakterier kommer vi att kastas tillbaka till tiden före första världskriget. Redan idag dör 25 000 människor i Europa varje år som följd av antibiotikaresistens och om det fortsätter kommer de här bakterierna ta fler liv år 2050 än vad cancer gör. Små barn kommer inte kunna behandlas mot lunginflammation. Om du drabbas av urinvägsinfektion kommer att få svaret att ”du får ha så här ont i tio dagar för det finns ingen hjälp”. Läkarna kommer att ställas inför svåra val. Operera en äldre människa med en höftbensfraktur som då skulle kunna gå igen, men som riskerar att dö om operationssåren blir inflammerade? Fredrik Federley skakar lite på huvudet och tar ett andetag:

– Vi måste få till ett ansvarsfullt användande av antibiotika. Friska människor och djur ska inte behandlas. Vi har föreslagit striktare regler, gemensamt register, hårdare tag mot smuggling av illegala mediciner, bättre diagnostik – ja ett helt paket med åtgärder.

– Vi måste bara lyckas, för vår egen och för djurens skull, säger Fredrik Federley och stoppar ner sin mobiltelefon – full av bilder – i fickan.

Några viktiga C-frågor som Federley drivit i EU-parlamentet:

 • Ökade klimatambitioner
 • Enklare och fördelaktigare regler för privatpersoner och småföretag att producera egen el.
 • Minskade nationella utsläpp av klimatpåverkande luftföroreningar.
 • Minska förpackningar och förpackningsavfall.
 • Ökad andel förnybart i EU:s energiproduktion
 • Förbättrat system med utsläppshandel, med fokus på klimatinnovationer
 • Stärka gödselprodukter av organiskt avfall.
 • Gemensamma gränsvärden för olika farliga substanser i gödselprodukter (CE-märkning).
 • Se till att tallolja att godkännas som förnybar resurs.
 • Ersätta fossila material med material baserade på råvaror från skogen.
 • Striktare regler för en bättre djurvälfärd.
 • Striktare regler för användning av antibiotika.
 • Bättre datainsamling över antibiotikaanvändandet.
 • Förbud mot att antibiotika används i förebyggande syfte i djurproduktion.
 • Förbud mot kloning av djur för djurproduktion.

 

Vill du eller någon annan kandidera för Centerpartiet I valet till Europaparlamentet?

Läs mer här!