Annie Lööf: Ett veterancenter i ordets rätta bemärkelse behövs

Många är de män och kvinnor som trotsat risker för att bidra till global fred och säkerhet. Vi vill göra ännu mer för att ge både veteraner och anhöriga det värdiga stöd de behöver. Det skriver Annie Lööf, Daniel Bäckström och Kerstin Lundgren i UNT.

Sverige har en stolt tradition av att delta i internationella insatser. Insatser, som ofta innebär stora risker för de utsändas fysiska och psykiska hälsa, ibland till och med för livet självt. Många är de svenska män och kvinnor som ändå trotsat dessa risker för att bidra till global fred och säkerhet. För deras insatser känner vi den största respekt. Idag på Veterandagen hedrar och uppmärksammar vi därför alla som deltagit i en internationell insats, såväl militära som civila.

Veterandagen infördes av Alliansregeringen. Vi inledde också arbetet med att skapa en sammanhållen veteranpolitik, där Försvarsmakten fick ett förstärkt uppföljningsansvar för de personer som deltagit i en insats.

Tillsammans med Alliansen fortsätter vi därför att driva regeringen framför oss när det kommer till veteranfrågor. Under förra året invigdes ett veterancenter på Gärdet i Stockholm. Ett viktigt steg för att nå en sammanhållen veteranpolitik, men det är inte tillräckligt.

Centerpartiet vill göra ännu mer för att ge både veteraner och anhöriga ett stöd som står i proportion till de risker och påfrestningar de utsätts för. Dels behöver veterancentret få de resurser och den uppmärksamhet som krävs för att kunna erbjuda våra veteraner ett värdigt stöd på riktigt. Dels behöver vi lyfta de anhörigas roll, och erbjuda även dem ett utökat stöd

Vi vill därför se ett veterancenter i ordets rätta bemärkelse. Det ska vara ett samlat veterancenter som har i uppdrag att arbeta med militära och civila veteraner som varit iväg på internationella uppdrag för att bidra till fred och säkerhet i krig eller katastrofområden. Veterancentret ska vara ett välfungerande och välutnyttjat samordnings- och kunskapsnav som utsända och deras anhöriga kan vända sig till innan, under och efter en insats. Ingen veteran ska falla mellan stolarna i myndighetssverige vid hemkomst.

Regeringen bör nu visa att man tar frågan på allvar och på riktigt ge den uppskattning som våra veteraner gjort sig förtjänta av. Veterandagen idag är det en bra dag för regeringen att börja visa den handlingskraften.

Läs debattartikeln i UNT