C: Nya regler för personalliggaren får absurda konsekvenser

Den 1 juli skärper regeringen kontrollen av småföretag. Konsekvenserna blir absurda. Ber du din åttaåring gå ut med kökssoporna riskerar du böter på minst 12 500 kr om det inte registreras. Detta är näringslivsfientlig politik för landsbygden.

– Centerpartiet kan inte acceptera att staten och myndigheterna lägger ytterligare pålagor på de småföretagare som försöker få Sverige att växa, inte minst på landsbygden. Den pappersexercis som avkrävs småförtagaren måste stå i relation till nyttan som eftersträvas. Med de nya reglerna för registrering i personalliggaren har gränsen uppenbarligen passerats, säger Per Åsling.

Den 1 juli både utvidgar och fördjupar Skatteverket sina kontroller av småföretagen. Den verksamhet som bedrivs ska registreras i en så kallad personalliggare. Sedan tidigare har bland annat restaurang- och byggbranschen omfattats. Nu tillkommer fordonsservice, livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet samt kropps- och skönhetsvård.

Dessutom kommer alla personer som bor under samma tak där det bedrivs näringsverksamhet att behöva registrera sig om de på något sätt bidrar till verksamheten. Regeringen skärper nämligen kontrollinstruktionerna till Skatteverket för tiden ”make, maka, sambo och barn under 16 år” är verksamma i verksamheten.

– När Skatteverket utövar sin slumpmässiga tillsy, kommer myndigheten i princip att kontrollera om man bett sin åttaåriga son eller dotter om hjälp med att kasta kökssoporna! Vid en missad notering om detta i personalliggaren riskerar småföretagaren på minst 12 500 kronor i böter. Det är absurt, säger Eskil Erlandsson.

Goda föresatser kan slå fel och det är uppenbart att regeringen i sin kontrolliver av näringsverksamhet har gått för fort fram. Småföretagar- och landsbygdsperspektivet saknas liksom en känsla för proportionalitet.

Centerpartiet vill utvärdera effektiviteten i det tio år gamla systemet med personalliggare. Regelkrånglet måste minska och här kan ny teknik bana väg för enklare system. Detta är viktigt för de småföretagare som vill utveckla och investera i sin verksamhet. Och som vill kunna be sin åttaåring att gå ut med kökssoporna utan att riskera böter.

Läs Per Åslings och Eskil Erlandssons debattartikel på Aftonbladet

Läs mer om Centerpartiets företagspolitik