EU tar historiskt beslut i kampen mot antibiotikaresistens

I EU är man överens om att ta krafttag mot spridningen av antibiotikaresistens. Det blev resultatet av ett möte sent på tisdagskvällen, som bestämmer regelverk för veterinärmedicin i EU.
- Det här är ett historiskt beslut. Jag är överlycklig att EU nu har tagit krafttag, säger Fredrick Federley (C), Centerpartiets Europaparlamentariker som var med som enda svensk och fattade beslutet.

Antibiotikaresistens beräknas leda till 25 000 dödsfall per år i EU redan idag och 700 000 dödsfall per år globalt. Därför anser Fredrick Federley att beslutet är viktigt.

- Nu går vi stadigt mot att få bort den onödiga antibiotikan i djuruppfödningssektorn, som står för 70 procent av problematiken. Genom det här beslutet så blir det förbjudet att skriva ut antibiotika innan en klinisk bedömning av djuret gjorts. I Sverige har vi 11 gånger lägre användning av antibiotika än genomsnittet i Europa. Nu kommer resten av EU och världen behöva komma ikapp, säger Federley.

- Hela 70 procent av den antibiotika som används i USA exempelvis går till betesdjur och inte människor. Därför är det viktigt att kött som importeras in till EU ska genomgå samma hårda krav som inom EU. Det innebär att tredjeländer måste förbjuda att använda antibiotika i tillväxtfrämjande syfte, användning av antibiotika i förebyggande syfte och gruppbehandla djur, säger Federley.

Beslutet är fattat under ett trepartsmöte mellan EU-parlamentet, EU-kommissionen och ministerrådet. Nu kommer beslutet formellt att godkännas av EU-parlamentet och medlemsländerna.

Läs mer om Fredrick Federleys arbete i EU-parlamentet