Alliansreformer för en skola i världsklass

I dag presenterar vi inom Alliansen viktiga reformer för en bättre skola. Reformerna ska få elever att klättra, så att Sverige inom tio år är bland de tio bästa i kunskapsmätningen PISA.

Dagens situation i skolan är oroande. Närmare var femte elev som gick ut årskurs nio förra året blev inte behörig till gymnasiet. Vi måste göra mer för att fler elever ska lämna skolan med den kunskap som krävs för att kunna ta sig dit man vill.

Alliansen är beredda på att ta ett långsiktigt ansvar för den svenska skolan. Därför lanserar vi inom Alliansen tre viktiga reformpaket för:

  • Ökad kunskap
  • Ordning och studiero
  • Lärare

Svensk skola har problem. Men vi är övertygade om att de går att lösa. Det här är några av alliansens gemensamma vallöften för att göra svensk skola bättre. Så att fler barn och unga är rustade för att möta morgondagen.

Läs hela debattartikeln på DN Debatt här.