EU enas om tuffare klimatmål

I en överenskommelse sent under natten till torsdag har EU kommit överens om ny lagstiftning för att öka det förnybara. Fredrick Federley som satt med i förhandlingarna är nöjd.
– Det mesta har gått vår väg. Vi har höjt klimatambitionerna, säger Federley.

Beslutet inom det så kallade förnybarhetsdirektivet innebär att EU får tuffare klimatmål. Till år 2030 ska andelen förnybar energi i EU vara 32 procent, ett mål som är bindande. Inom värmesektorn så ska medlemsländerna sträva efter att öka andelen förnybart med 1,3 procentenheter per år.

– Ska vi lyckas bekämpa klimatförändringar så behöver EU öka andelen förnybart. 32 procent är ett steg framåt för Europa. På Malta har man idag en andel förnybart på 5 procent och de är inte ensamma om att ligga så lågt, säger Fredrick Federley (C), som var den enda svensk som satt med i förhandlingarna.

Under förhandlingarna, som pågått sedan början av 2017, så har hårda diskussioner först om vad som ska räknas som en förnybar energikälla. Arbetet med att fasa ut palmolja kommer att inledas samtidigt som energin från den svenska skogen kommer fortsatt att ses som förnybar.

– Det är bra att EU även fortsättningsvis kommer att se talloljan och den svenska skogsenergin som förnybar. Samtidigt som vi tar tag och börjar det viktiga arbetet med att fasa ut palmoljan, säger Federley.

– Ytterligare en framgång är att privatpersoner som producerar el för egen konsumtion ska vara avgiftsfria för anläggningar upp till en kapacitet upp till 30 kW, säger Federley.

Beslutet om förnyelsebartdirektivet är fattat i ett trepartssamtal mellan EU-kommissionen, EU-parlamentet och medlemsländerna. Nu ska EU-parlamentet och medlemmarna formellt godkänna överenskommelsen.