Sverige behöver flera långsiktiga reformer

Det går på många sätt bra för Sverige. Trots det håller Sverige på att klyvas och en ny underklass växer fram.
”Vi vill tillsammans med övriga Allianspartier ta initiativ till breda överenskommelser för att hålla ihop och utveckla Sverige”, skriver Centerpartiets partiledare Annie Lööf på DN debatt.

På många sätt går det bra för Sverige. Vi befinner oss i en global högkonjunktur, där ekonomin växer och arbetslösheten är låg. MenSverige håller på att klyvas, mellan de som har jobb och de som är arbetslösa, mellan inrikes och utrikes födda, mellan stad och land, mellan innerstad och förort. En ny underklass håller på att växa fram, med hundratusentals människor som står utan jobb.

Detta är en av Sveriges största utmaningar på väldigt länge.

Vi i Centerpartiet är beredda att ta stort ansvar för nya långsiktiga reformer. Efter valet vill vi tillsammans med övriga Allianspartier ta initiativ till breda överenskommelser för att hålla ihop och utveckla Sverige.

1: Förnya den svenska modellen.

Vi behöver under kommande mandatperiod sänka kostnaderna för att anställa, skapa möjlighet till fler enkla jobb.

2: En skattereform för ett samhälle som håller ihop

Centerpartiets utgångspunkt i skattepolitiken är att skatterna ska vara låga på det som är bra för samhället och högre på det som är skadligt för samhället.

3: En långsiktigt hållbar migrationspolitik

Centerpartiet vill att Sverige ska ha en ansvarsfull migrationspolitik som är långsiktigt hållbar, och som kombinerar ordning och reda med medmänsklighet.

4: En bostadspolitik som ger plats till fler

Vi behöver öka tillgången till billiga bostäder för människor med låga inkomster. Byggreglerna behöver förändras för att underlätta byggande. Vi behöver en friare hyressättning och stimulera ökad rörlighet på bostadsmarknaden.

Det finns risk att höstens valresultat kommer ge Sverige ett osäkert parlamentariskt läge. Detta kan göra Sveriges problem politiskt svårlösta. Men vi måste som ansvarstagande partier se att dessa problem kräver gemensamma lösningar.

Det behövs en kombination av reformvilja, ansvarstagande och långsiktighet för att ta Sverige framåt under nästa mandatperiod.

Läs hela debattartikeln här