40 förslag för företagsamhet

För att visa hur företagsklimatet i Sverige kan stärkas presenterar Centerpartiet rapporten ”Företagen för Sverige framåt – 40 förslag för företagsamhet, jobb och tillväxt under nästa mandatperiod”.
– Vi vill ge Sverige ett företagsklimat i världsklass. Då krävs det mer långsiktighet, ansvarstagande och handlingskraft från politiken. Centerpartiet har de konkreta förslag som krävs för att stärka företagen, få fler jobb i hela landet och öka tillväxten, säger Annie Lööf.

Det var i samband med en intervju i Dagens Industri som Annie Lööf presenterade de 40 konkreta förslagen för att stärka företagsamheten i hela landet. För att Sverige ska få ett företagsklimat i världsklass, är det viktigt att man på alla områden driver en politik som är bra för företagen och som gynnar jobbskapande.

– Det behövs ett systemskifte i synen på företagande. Regeringen har sett företagen som en kassako. Men företagen är grunden för Sveriges välstånd. Att långsiktigt säkra det svenska välståndet kräver att skattesystemet görs om för att förenkla för företagen, säger Annie Lööf.

Artikeln i Dagens Industri kan du läsa här.

Läs rapporten Företagen för Sverige framåt , 92.7 kB.