21 C-förslag för seniorer

”Trygghet och valfrihet” – så sammanfattar Centerpartiet sin seniorpolitik. I rapporten som presenterades idag, finns 21 förslag för att förbättra vardagen för landets seniorer.
– Har man levt ett långt liv vet man också vad man vill. Seniorerna har tagit hand om oss, nu är det dags att vi tar hand om dem, säger Annie Lööf.

Dagens seniorer är mer sällan fysiskt utslitna, de känner sig friskare och är mer aktiva än förr. Seniorers livserfarenhet och kompetens är en stor tillgång för samhället. Centerpartiet ser de stora positiva och kreativa möjligheterna med att vara senior.

Samtidigt ser vi orosmoln, till exempel den breda och djupa inkomstklyftan mellan de fattigaste äldre och den övriga befolkningen, längre vårdköer och regeringens iver att förbjuda olika alternativ inom vården och på så sätt minska valfriheten.

För att råda bot på detta – och mycket mer som kan förbättras – har Centerpartiet tagit fram 21 konkreta förslag för att göra livet lättare för landets över 2 miljoner människor som är 65 år eller äldre.

Vi vill bland annat se till att alla seniorer får mer pengar i plånboken, korta vårdköerna med en Tillgänglighetsmiljard och säkerställa äldres valfrihet i hela landet.

– Många äldre, inte minst ensamstående kvinnor, har det svårt ekonomiskt till följd av låga pensioner. Centerpartiet tycker att de som tjänar minst ska få behålla mest. Det gäller både för de som jobbar och de som har jobbat. Därför tycker vi att inkomst av pension och inkomst av förvärvsarbete ska beskattas lika, säger Annie Lööf.

– Centerpartiet vill öka människors självbestämmande i välfärden. Den enskilde ska ha rätt att bestämma vem som kommer hem till en och hjälper en. För oss är det en självklarhet. Vi vill ta makten närmre människan. Genom att säkerställa äldres valfrihet kan vi öka tryggheten för äldre i hela landet, fortsätter Annie Lööf.

Läs hela rapporten här , 81.9 kB.

Centerpartiet vill
 • Genomföra en primärvårdsreform med målet att fler ska få en fast läkarkontakt
 • Göra det enklare för läkare att driva små mottagningar med ett begränsat åtagande
 • Korta vårdköerna genom att satsa på en Tillgänglighetsmiljard
 • Genomföra ett nationellt sjuksköterskelyft
 • Säkerställa äldres valfrihet i hela landet
 • Utreda ett särskilt äldrehälsovårdsprogram för att äldre ska få bättre stöd att förebygga ohälsa
 • Ingå en nationell överenskommelse kring e-hälsa för att skapa en tryggare, mer tillgänglig och säker vård och omsorg
 • Motverka åldersdiskriminering på arbetsmarknaden
 • Ge fler äldre möjlighet till ett längre arbetsliv genom bland annat höjd pensionsålder, höjd LAS-ålder och sänkta arbetsgivaravgifter för äldre
 • Höja garantipensionen så att de pensionärer som idag har små marginaler ska få det bättre ekonomiskt
 • Uppnå mer jämställda pensioner genom att bland annat göra det möjligt att dela pensionsrätterna rakt av mellan föräldrar
 • Sänka skatten för äldre
 • Att det ska vara lika beskattning av inkomst av pension och inkomst av förvärvsarbete
 • Se över möjligheten att utvidga RUT-avdraget för äldre
 • Skapa mer jämlika villkor för äldre i hela landet genom att genomföra en översyn av de utgifter och ekonomiska stöd som äldre har idag
 • Se förbättringar av reglerna kring generationsskiften i fåmansföretag
 • Ge Polismyndigheten i uppdrag att vidta åtgärder för att säkerställa att brott mot äldre förebyggs och utreds effektivt i hela landet
 • Göra det enklare för äldre att flytta till en mindre och mer tillgänglig bostad
 • Öka byggandet i hela landet genom bland annat mer byggbar mark samt en översyn av regler och skatter som bromsar byggandet och rörligheten på bostadsmarknaden
 • Att fler seniorer har förtroendeuppdrag för Centerpartiet
 • Säkerställa att det finns lokaler för mötesplatser i hela landet, för att inte minst äldre ska få fler möjligheter att delta i sociala aktiviteter