Nytt C-förslag för att rädda Östersjön

Östersjön behöver skyddas. Centerpartiet förslår nu ett nytt system inspirerat av EU:s system för utsläppsrätter, för länderna kring Östersjön för att minska miljöförstöringen.
– Alla barn ska kunna få lära sig simma i ett rent hav och kunna fiska i en levande Östersjö. Många länder runt Östersjön är med och bidrar till utsläppen. Därför måste också alla dessa länder vara med och bidra till åtgärderna. Det ska kosta att smutsa ner i Östersjön, säger Annie Lööf.

Östersjön är ett av världens mest förorenade hav. En av de största utmaningarna är övergödning och bottendöd. Under Alliansen var Sverige ledande i arbetet med att skydda Östersjön men vi ser att arbetet tappat fart.

Centerpartiet föreslår ett nytt system där de länder som smutsar ner Östersjön också får betala, inspirerat av EU:s system för handel med utsläppsrätter. Genom utsläppshandel mellan länderna som bidrar till nedsmutsningen av Östersjön ska vi få bukt med bottendöden och förorenade hav.

– Det är ett smart sätt att använda marknadens mekanismer för att skapa en bättre miljö. Vi behöver effektiva verktyg. Åtgärder ska göras där de får störst miljönytta. På det här sättet skapar man ekonomiska incitament till att hitta nya sätt att minska utsläppen av övergödande ämnen. Det skulle innebära att länder runt Östersjön som varit dåliga på att minska utsläppen får en större anledning att se över hur de kan bidra till att vända övergödningen, säger Annie Lööf.

Centerpartiet har tidigare föreslagit en satsning på 1,3 miljarder mer än regeringen för rent vatten och förbättrad havsmiljö.

Fakta
  • Samtliga delar av Östersjön klassificeras idag som övergödda.
  • Inget av länderna når sina åtaganden för att minska både fosfor och kväve.
  • 2015 släpptes det ut över 850 000 ton övergödande ämnen i Östersjön. Sedan toppåren på -90-talet har utsläppen av kväve sjunkit med 20% (2015) och fosfor med 27% (2015).
  • Om man skulle genomföra de åtaganden som redan är gjorda innebär det en reducering av utsläppen av fosfor med 47% och kväve med 25% till 2021 (jämfört med 1990-talet).
  • Helsingforskommissionen har räknat ut att de negativa effekterna av övergödningen i Östersjön ligger på mellan 3,8-4,4 miljarder euro per år.