100 000 fler jobb i århundradets arbetsmarknadsreform

Centerpartiet går till val på att reformera arbetsmarknaden. 100 000 utsatta, huvuddelen av dem nyanlända, ska kunna komma in på arbetsmarknaden nästa mandatperiod. Det skriver Annie Lööf på DN Debatt

– Sverige kan inte fortsätta vara bland de sämsta i klassen på att få nyanlända i arbete. Med högre ställda förväntningar på såväl de nyanländas ansträngning som på samhällets insatser kan vi lyckas bättre med integrationen, säger Annie Lööf.

Den svenska modellen behöver förnyas. Integrationsproblemen kan inte fortsätta att ignoreras. Centerpartiet går nu till val med löftet om att i grunden reformera arbetsmarknaden. Det skulle kunna ge 100 000 fler jobb så att utsatta, huvuddelen av dem nyanlända, får in en fot på arbetsmarknaden under nästa mandatperiod.

– Centerpartiet ser människors potential och vill att vi som land ska ha högre ambitioner än idag. Valet i höst innebär ett vägval. Centerpartiet tänker inte stillasittande se på när misstro och oro breder ut sig. Vi står för den handlingskraft och det ledarskap som för Sverige framåt, säger Annie Lööf.

I korthet innehåller århundradets arbetsmarknadsreform fyra punkter:

  1. Möjlighet för nyanlända att ta ett första jobb med lite lägre ingångslön än idag för att få erfarenhet och arbeta sig uppåt. Centerpartiet har därför tillsammans med Alliansen presenterat förslag om inträdesjobb, där fler går från bidrag till att själva vara med och bidra.
  2. Sänk kostnaderna för att anställa. Idag håller den höga skatten på att anställa nyanlända borta från sitt första jobb. Centerpartiet vill därför ta bort arbetsgivaravgiften för den som är ny på arbetsmarknaden
  3. Gör om Arbetsförmedlingen i grunden och anpassa efter en modern arbetsmarknad. Matchningsfunktionen behöver öppnas upp för fristående aktörer där ersättningen baseras på hur många som faktiskt fått jobb.
  4. En modern anställningstrygghet behövs. Med en förändrad arbetsmarknad behöver vi en lagstiftning där kompetens snarare än anställningsår är vägledande och där man kan få stöd för att ställa om högre upp i åldrarna.

Läs hela debattartikeln här

Läs rapporten från WSP