C: Vi föreslår integrationsår för nyanlända

Nyanlända som är särskilt motiverade behöver få en chans att snabbt komma in i det svenska samhället. Därför presenterar Centerpartiet i dag En svensk nystart - ett intensivt integrationsår där de snabbt kan lära sig svenska, förstå vårt samhälle och få ett jobb.
- Sverige kan förvänta sig mer av de nyanlända och de nyanlända ska kunna förvänta sig mer av Sverige, säger Annie Lööf på Centerpartiets dag i Almedalen.

I dag är det Centerpartiets dag i Almedalen. Under förmiddagen ägde vårt traditionsenliga ekonomiska seminarium rum, som i år hade rubriken ”Tio stora strukturreformer vi måste klara för svensk ekonomi”. Medverkade gjorde Annie Lööf, Centerpartiets chefsekonom Martin Ådahl och en rad tunga ekonomer.

På en pressträff efter seminariet presenterade Annie Lööf en stor satsning på snabbare och mer effektiv integration. Det handlar om att erbjuda nyanlända som är särskilt motiverade ett snabbt sätt att etablera sig i det svenska samhället.

En svensk nystart är ett intensivt integrationsår, där de nyanlända snabbt lär sig svenska, får förståelse för vårt samhälle och får ett jobb.

– De nyanlända behöver lära sig språket och få ett jobb, och det svenska samhället behöver ha högre förväntningar på de som kommit hit. Därför behövs En svensk nystart, där vi ger människor bättre möjligheter att etablera sig i Sverige, säger Annie Lööf.

Efter det genomförda integrationsåret ska de nyanlända ha grundläggande språkkunskaper, yrkesfärdigheter i svensk kontext och förståelse för det svenska samhället, för att kunna ta ett jobb på svensk arbetsmarknad och stå på egna ben.

Centerpartiet vill satsa 2,6 miljarder på En svensk nystart, vilket finansieras genom att de nyanlända själva får låna till sin praktik och sina språkstudier.

– Det är en viktig signal om att vi som samhälle ska göra mer, men att det också kräver egen ansträngning för att kunna etablera sig i Sverige, säger Annie Lööf.

Integrationsåret är intensivt och kommer kräva minst 50 timmar i veckan av den nyanlände. Målet är att 50 000 personer ska gå En svensk nystart under kommande mandatperiod.

Det här är En svensk nystart

Intensiv yrkessvenska

Yrkesförberedande och yrkesinriktad svenska för invandrare (SFI) kombinerat med korta utbildningar och praktik inom samma yrkeskategori.

Intensiv praktik inom bristyrken

Praktiken varvas med korta yrkesutbildningar. En anordningspeng ges till arbetsgivaren.

Obligatorisk samhällsorientering

Alla nyanlända går en utbildning som ger tydlig bild av vilka förväntningar och regler som gäller i det svenska samhället.

Ettåriga mentorskapsprogram

Den nyanlände träffar regelbundet en mentor med svensk yrkeserfarenhet .

Kunskapscertifikat

De som nått de högt satta målen för yrkeskunskap och språk får ett kunskapscertifikat som tydligt signalerar att individen är redo för svensk arbetsmarknad.

Självfinansierat via etableringslån.

En svensk nystart finansieras genom att den nyanlände tar ett lån som betalas tillbaka över längre tid enligt samma principer som studielån i CSN.

Läs rapporten en svensk nystart , 205.2 kB.