Alliansen: Ökad trygghet för alla

Alliansens partiledare presenterar i dag flera gemensamma förslag för att öka tryggheten i hela landet.Det handlar bland annat om åtgärder för fler poliser, krafttag mot gängkriminaliteten, motverka hedersrelaterad brottslighet och stoppa sexualbrotten.
– Sexualbrott är några av de grövsta brott som man kan utsätta en annan människa för. Vår gemensamma syn på hur allvarliga brotten är behöver återspeglas bättre i de åtgärder som samhället sätter in, säger Annie Lööf.

Sverige är i grunden ett tryggt och säkert land där det finns mycket som fungerar bra. Men de senaste åren har vi sett en oroväckande utveckling i Sverige där utsattheten för vissa brott ökar samtidigt som andelen brott som klaras upp ligger på låga nivåer. Otryggheten ökar och är särskilt påtaglig bland kvinnor och i utanförskapsområdena.

Lag och ordning är en kärnuppgift staten inte får svika. Alliansens riktning är tydlig. Vi ska vända utvecklingen.

Alliansens partiledare presenterade därför i dag en lång rad gemensamma förslag på en pressträff i Almedalen.

Det handlar bland annat om åtgärder för att få fler poliser och ett mer effektivt rättsväsende, sätta in krafttag mot gängkriminaliteten, motverka hedersrelaterad brottslighet och stoppa vardagsbrottsligheten.

Annie Lööf och de andra alliansledarna presenterade också flera åtgärder för att komma tillrätta med sexualbrotten.

– Det är väldigt bra att vi tidigare i somras i bred politisk samsyn röstade igenom en ny våldtäktslagstiftning som bygger på samtycke och att ett oaktsamhetsbrott har införts i Sverige. Men vi behöver göra mer och samhället måste tydligare markera att vi står på de utsattas sida. Alliansen har därför enats om ett antal nya förslag, säger Annie Lööf.

Antalet anmälda sexualbrott har nästan fördubblats under en tioårsperiod.

– Sexualbrott är några av de grövsta brott som man kan utsätta en annan människa för. Vår gemensamma syn på hur allvarliga brotten är behöver återspeglas bättre i de åtgärder som samhället sätter in, säger Annie Lööf.

Alliansen vill därför skärpa straffen för våldtäktsbrott av normalgraden, så att bland annat straffminimum höjs från fängelse i två år till fängelse i tre år. Vi vill även i övrigt se över straffen för ett antal andra sexualbrott i skärpande riktning.

Dessutom vill Alliansen införa en ny brottsrubricering: grovt sexuellt ofredande, fördubbla kränkningsersättningen, inrätta särskilda sexualbrottsgrupper i polisens samtliga sju regioner, förlänga preskriptionstiderna för sexualbrott och använda tekniska lösningar för att stoppa tillgången till skildringar av sexuella övergrepp mot barn.

Läs Alliansens rapport - Ökad trygghet för alla , 177.7 kB.

Se hela presskonferensen här