Vi vill stärka svensk hästnäring

Vi brinner för en levande hästnäring. Vi vill öka antalet hästar och hästföretag på den svenska landsbygden. Att ha möjligheten att leva på sitt hästintresse är en dröm för många. Företag där hästen står i fokus är viktiga för jobb och tillväxt i alla delar av Sverige. Nedan finner du våra förslag för en levande hästnäring.

  • Underlätta för hästföretagande och ridturism, bland annat genom minskat regelkrångel och sänkta avgifter för att anställa. Det ska vara lättare att få bygglov för ett stall eller ridhus. Det ska också vara lättare att anställa ungdomar som vill jobba med hästar.
  • Ridsporten ska vara en personalvårdsförmån. Det är inte rimligt att du kan bowla eller spela tennis som friskvårdsförmån, men att en folksport som ridning ska vara undantagen. Djur och natur är bra för hälsan.
  • Det ska vara lika naturligt att våra skattepengar går till ett nytt ridhus som en ny ishall. Det är dessutom viktigt att ridsporten är tillgänglig för alla. Vi vill därför att det ska bli lättare för dig att åka till och från stallet, med till exempel bussen eller på en upplyst cykelväg. Vi vill också att ridsporten ska bli mer tillgänglig för dig som har en funktionsnedsättning.
  • Aktivt arbeta för att ytterligare stärka kvinnors möjlighet att starta och driva företag. Många kvinnor rider på fritiden och ”Grön rehabilitering” lockar allt er kvinnliga företagare inom just hästnäringen. Därför vill vi erkänna ”Grön rehabilitering” med djur som ett viktigt komplement till sjukvård, så er arbetsgivare vågar satsa och kan samarbeta med sjukvården.
  • När en företagare säljer en häst till en privatperson gäller konsumentköplagen. Köparen har samma rättigheter som någon som köper en gräsklippare trots att fel som uppstår på levande djur kan bero på saker som inte finns med i konsumentköplagen. Det har gjort att många hästföretag undviker att sälja till privatpersoner, eftersom de riskerar att tvingas betala både köpesumman, skadestånd och veterinärkostnader. Levande djur bör undantas från konsumentköplagen, för att i stället regleras på ett mer lämpligt sätt.