Erlandsson om torkan: "Bönderna måste få besked"

Under fredagens EU-nämnd påtalade Eskil Erlandsson till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) att bönderna nu måste få svar från EU.
– Där är det viktigt att det inte bara stannar vid samtal kring våra bönders problem med torkan. Bucht måste komma hem från EU-mötet med tydliga besked vad gäller både EU-krisstöd och undantag från EU-regelverk, menar Eskil Erlandsson som är landsbygdspolitisk talesperson för Centerpartiet. 

Torkan innebär förödande konsekvenser för svenska bönder. Vid rådsmötet i Bryssel är det därför mycket viktigt att Sven-Erik Bucht argumenterar väl för att det ska utgå krisstöd från EU:s krisfonder och att Kommissionen ska godkänna undantag från EU-regler. Det skulle innebära att bönderna kan behålla sina stöd och få ett större förskott utbetalt tidigare.

– Torkan gör att bönderna riskerar att inte kunna uppfylla alla villkor och regler för att kunna få de EU-stöd som de i vanliga fall är berättigade till och konkret riskerar de därför att få sina EU-stöd sänkta i en tid där de behövs mer. Vilket skulle vara helt oacceptabelt. Därför är Sven-Erik Bucht insats på minstermötet på måndag mycket viktigt för att snabbt få besked kring undtag från EU-regler men också såklart för att bönderna ska kunna få krisstöd, Säger Eskil Erlandsson.

Långsiktigt måste bönderna och svenskt landsbruk få bättre villkor. Vi behöver stärka konkurrenskraften inom livsmedelskedjan, så att det blir lönsamt för svenska bönder att producera mat.

– Under denna mandatperiod har regeringen sett till att bönderna har fått höjda skatter och mer regler. Vilket försämrat för böndernas lönsamhet ytterligare. Det måste få ett stopp. Bönderna måste ha bättre villkor, inte tas för givet, Avslutar Eskil Erlandsson.