Bäckström om skogsbränderna: "Regeringen behöver visa ledarskap och agera"

Sverige är i ett mycket allvarligt läge med fler än 80 skogsbränder som pågår samtidigt just nu. Räddningstjänst gör allt vad de kan, men från flera håll varnas det om resursbrister i form av personal och material. Det är tyst från ansvariga ministrar när det kommer till åtgärder. 
– Krisen pågår här och nu, regeringen visar upp passivt ledarskap när det behövs som mest. Nu behöver de agera. Säger Daniel Bäckström, försvarspolitisk talesperson (C).

Den svenska skogen är viktigare än någonsin. Den står för klimatnytta, biologisk mångfald och sysselsättning. Dessa tillgångar är nu hotade och mycket försvinner i och med de skogsbränder som härjar. Människor har i värsta fall behövt evakuera från sina hem. Räddningstjänsten och frivilliga har redan gjort väldigt bra insatser runt om i landet för att släcka dessa skogsbränder. Men mer behöver göras och fortfarande förvärras situationen.

– Det är nu märkbart att regeringen har svårt att prioritera och visa ledarskap. Handlingskraft behövs för att säkerställa att resurser finns tillgängliga i hela landet. Stora värden är på spel, det räcker inte att bara utvärdera efteråt som regeringen hänvisat till, det är alldeles för passivt agerat, säger Daniel Bäckström.

Så länge torkan pågår startar nya bränder och det här kan pågå långt in på hösten. Det behövs mer resurser på plats i hela landet där det brinner. Daniel Bäckström har tidigare efterlyst både en strategi för det akuta läget och en långsiktig plan. Sverige behöver stärka upp beredskapen för storbränder.

– Detta är nu andra gången i år som vi måste låna in brandflyg för att Sverige saknar tillräcklig nationell förmåga. Vi är sårbara o skogsägarna får stå för kostnaden. Samtidigt som det bidrar till stor oro i närområdet och personer behöver i värsta fall evakuera från sina hem. Vi vill att regeringen omgående påbörjar införskaffning av eget nationellt brandflyg. Vi vill även tillsätta resurser till den frivilliga delen inom brandkåren, avslutar Daniel Bäckström.