Händelseutvecklingen är oroväckande

På Centerpartiets initiativ hölls idag den 24 juli ett extrainsatt möte i Försvarsutskottet. Försvarsminister Peter Hultqvist och inrikesminister Morgan Johansson svarade på ledamöternas frågor om krisberedskapen och arbetet med att bekämpa skogsbränderna.

Daniel Bäckström, försvarspolitisk talesperson i Centerpartiet, var initiativtagare till det 90 minuter långa extrainsatta utskottsmötet. Anledningen till mötet är den senaste veckans allvarliga skogsbränder.

– Läget är mycket allvarligt och händelseutvecklingen oroväckande. Vi kallade till mötet eftersom vi har saknat information av regeringen till riksdagen. Nu fick regeringen ge utskottet sin bild av krisen, vilket var bra och nödvändigt. Men fortfarande återstår givetvis en del frågetecken, säger Daniel Bäckström.

Vilka frågor var i fokus under mötet?

– Det var ett väldigt engagerat utskott med frågor från nästan alla närvarande ledamöter. En sak som man vill veta mer om är om, och i så fall hur, Försvarsmakten kan göra mer och givetvis också hur väl rustat civilsamhället är resursmässigt om värmen och torkan håller i sig.

– En annan fråga är hur de drabbade kommunerna ska ersättas och hur prioriteringen av resurser sker mellan EU-länderna nu när det börjat brinna nere i Grekland. Många områden har fortfartfarande ett frågetecken efter sig efter mötet. Men det viktiga nu är att fokusera på att vi får kontroll över bränderna, utvärderingen får komma senare.

Kan detta bli en fråga i valrörelsen?

– Om värmen och torkan fortsätter så tror jag det. Bränderna sätter fingret på grundläggande frågor kring trygghet, ledarskap och ansvar. Dessutom kommer klimatfrågan säkert också att få ett uppsving. I torkan och värmen finns såklart också en diskussion om landsbygden och betydelsen av vårt jord- och skogsbruk och resursförsörjningen.”